Nyhetsartikkel

Foreldre til tidlig utviklede tenåringer tillater oftere alkohol

Foreldre til ungdommer som kommer tidlig i puberteten, er mindre strenge med alkohol. Men forskere bak en ny studie minner om at modne ungdommer ikke tåler alkohol bedre.

Temaside om Korona

En studie publisert i Child Developement1 har undersøkt hvorfor ungdommer som tidlig kommer i puberteten, oftere enn sine jevnaldrende drikker alkohol.

Forskerne brukte data fra mer enn 11.000 ungdommer i britiske "Millennium Cohort Study" - et nasjonalt representativt utvalg av barn i Storbritannia. 

Det ble samlet inn data og informasjon om ulike sider ved barnas liv. Et viktig punkt var informasjon om når og om de drikker alkohol, hvor ofte de drikker og om de noen gang har drukket fem eller flere drinker på en dag.

Forskerne samlet også informasjon om foreldrene tillot alkoholbruk, og om hvor langt ungdommene definerte selv at de var kommet i puberteten.
Forskerne delte deltakerne i tre pubertetsgrupper: tidlig, normal ("on time") og sent.

Tidlig pubertet - ettergivende foreldre

Analysen av dataene viste at ungdommer som opplevde tidlig pubertet, hadde høyere sannsynlighet for å drikke i en alder av 14 år enn sine jevnaldrende. De drakk også oftere. 

Videre viste resultatene følgende:

Jenter som kom tidlig i puberteten, hadde 29 prosent høyere sannsynlighet for noensinne å ha drukket og 55 prosent høyere sannsynlighet for å drikke ofte. Blant guttene var resultatene henholdsvis 22 prosent og 61 prosent mer sannsynlig. Gutter som utviklet seg tidlig, hadde også 78 prosent høyere sannsynlighet for å drikke sammenlignet med de guttene som kom i puberteten til gjennomsnittlig tid.

En viktig forklaringsfaktor til dette var at ungdommer som ble tidlig modne, i større grad enn andre fikk lov til å drikke av foreldrene sine.

15 prosent av foreldrene tillot sine ungdommer å drikke alkohol i en alder av 14 år. Dette gjaldt i stor grad foreldre til ungdommer som kom tidlig puberteten. Tenåringer som utviklet seg tidlig, hadde også større sannsynlighet for å ha venner som drakk, og det var mer sannsynlig å de fikk lov til å henge med jevnaldrende uten tilsyn av voksne.

Neste side