Nyhetsartikkel

Hvordan motivere tenåringen

Åpenhet gir åpenhet tilbake

[imported]
[imported]

Er det vanlig å ty til straff eller belønning for å få tenåringen til å gjøre det man ønsker at de skal gjøre?

- Jeg vet ikke hvor vanlig det er, men jeg tror nok fortsatt at det er en del som bruker det. En annen tilnærming er å stimulere motivasjon gjennom selvoppfatning og mestring. Det innebærer å anerkjenne de unge for det de er og ikke for det de presterer. Slik kan de oppleve å være bra nok som de er. Det er viktig å gi ungdom oppgaver som gir mestringsfølelse. Å oppleve mestring stimulerer til videre motivasjon. Still spørsmål som utfordrer dem til å reflektere omkring egne valg og egen atferd. Det har jeg mer tro på. Dersom man tenker at modellering er viktig, så gjør ikke tenåringen alltid det vi sier, men de gjør gjerne det vi gjør. Derfor kan det være nyttig for oss voksne å se på vår egen atferd og de valg vi selv gjør. Vær undrende i møtet med tenåringen. Hvordan ser verden ut for deg? Det kan være lærerikt for begge parter. Åpenhet gir åpenhet tilbake. Tenåringer flest gjør bare så godt de kan, de ønsker som alle andre å ha det bra i livet sitt, sier Klomsten.

Forrige side Neste side