Nyhetsartikkel

Hvordan motivere tenåringen

Psykisk helse på timeplanen

Klomsten har i flere år jobbet for å få temaet psykisk helse inn i skolen, som et eget fag. Et fag der målet er å lære livsmestring.

- Vi vet enda ikke hvilken effekt dette vil ha, men vi vet at elevene har hatt nytte av program i skolen som er rettet mot psykisk helse, og ikke minst vet vi at elevene ønsker å snakke om ting som opptar dem i hverdagen. Ved å innføre et eget fag i timeplanen får man endelig en arena hvor unge mennesker får anledning til å diskutere saker de er opptatt av i dialog med en voksen. Psykisk helse bør normaliseres, og elever må få kunnskap både om psykiske plager og sykdom, men også om at psykisk helse omfatter tilfredshet med livet, muligheter til å realisere egne evner, mestre hverdagens utfordringer og ikke minst evne til å aktivt bidra med noe fruktbart i forhold til medmennesker og nærmiljø. Et godt utgangspunkt for undervisning i faget psykisk helse er tema som er viktige i ungdoms hverdagsliv; prestasjonspress, forventningspress, kroppsfokus, ting som "skjer" i sosiale medier. Et slikt fag vil ikke gi svaret på alt, men det kan lære ungdom å bli tryggere på seg selv, de kan lære om hvordan andre kan ha det, få bedre verktøy å bruke til å mestre egne problemer og bedre samspillet med andre. Det skal ikke være en psykologitime, men et livsmestringsfag. Når vi spør studenter, sier ofte så mange som 70 prosent at de gjerne skulle hatt et slikt fag da de gikk på grunnskolen. I Trondheim har bystyret sagt ja til et forskningsprosjekt med psykisk helse i skolen, og vi håper å komme i gang med et pilotprosjekt i 2017, sier Klomsten.

Forrige side