Informasjon

Kvinnelige kjønnsorganer og reproduksjon

Reproduksjon er en betegnelse på den prosessen hvorved organismer, blant annet mennesket, lager nye organismer som dem selv. Dette er en av de fundamentale egenskapene som skiller levende fra ikke-levende ting.

Hva er reproduksjon?

I den menneskelige reproduksjon finnes to typer kjønnsceller. Den mannlige kjønnscellen, spermien (sædcellen), og den kvinnelige kjønnscellen, eggcellen. Disse cellene møtes i kvinnens reproduksjonssystem og skaper et nytt individ. Både det mannlige og kvinnelige reproduksjonssystemet er avgjørende for reproduksjon. Kvinnen trenger en mann til å befrukte hennes egg, men det er kvinnen som bærer fosteret gjennom svangerskapet og frem til fødselen.

Mennesker, som andre organismer, overfører visse karakteristika av seg selv til neste generasjon gjennom sine gener, bærerne av arvestoffet. Genene som foreldrene overfører til sine barn, er det som gjør barna lik de andre i sin familie, men de er også hva som gjør hvert barn unikt. Disse genene kommer fra mannens spermier og kvinnens egg, som lages i henholdsvis mannens og kvinnens reproduksjonssystem (kjønnsorganer).

Neste side