Informasjon

Puberteten - tiden for å finne seg selv

Puberteten og ungdomstiden er en tid med stor utvikling, mange utfordringer og mange nye tanker. I løpet av få år vil du gå fra å være barn til å bli et selvstendig voksent menneske. På veien dit skal du finne ut hvem du er, hva som er din identitet, og utvikle din seksuelle identitet.

De som er tidlig utviklet og som kommer tidlig i puberteten, kan være høyere enn klassekameratene sine i en periode, men de kan likevel ende opp med å bli kortere enn de andre når puberteten er over. I følge det britiske legetidsskriftet British Medical Journal (BMJ) er det forskjell på hvordan kjønnene opplever det å komme tidlig i puberteten. For gutter gir tidlig pubertet økt selvtillit, mens for jenter gir tidlig pubertet dårligere selvbilde. Det å komme tidlig i puberteten kan også by på andre utfordringer. Ofte opplever de som kommer tidlig i puberteten, at de blir behandlet som en voksen, mens de ennå er barn. Det kan bidra til at de føler seg annerledes eller utenfor.

Løsrivelse og identifikasjon

Å komme tidlig i puberteten kan skyldes arv - det ligger til familien - eller overvekt. Det finnes en rekke andre årsaker også. Vanlige årsaker til forsinket pubertet er dårlig kosthold/ernæring, kroniske sykdommer, spiseforstyrrelser eller alvorlig psykisk stress.

De tidlige fasene i puberteten kan kjennetegnes hos begge kjønn ved at de fortsatt tenker veldig konkret om det meste. Det er også i denne tiden det er vanlig å utvikle sin seksuelle identitet og eventuelt finne ut om du er homofil. I tillegg er det vanlig å revurdere kroppsoppfatningen sin, starte en prosess for å løsrive seg fra foreldrene, og identifisere seg mer med andre ungdommer. Noen begynner å eksperimentere med sigaretter, alkohol og lignende.

Følelser som er ute av kontroll

Når man er kommet godt i gang med puberteten, er det i følge BMJ vanlig at man utvikler bedre evner til abstrakt tenkning. Det betyr at vi klarer å tenke hypotetisk om fremtiden og tenke oss flere mulige utfall i en sak. Det er vanlig at man blir flinkere til å uttrykke seg, at man identifiserer seg med andre ungdommer, og at man gjerne begynner å få interesser for religion, politikk eller lignende.

I sen-puberteten har de fleste fått en bedre impulskontroll, en bedre utviklet personlig identitet, intime (seksuelle?) forhold, økt økonomisk uavhengighet og faglig dyktighet.

Underveis har vi kroppen full av hormoner - testosteron hos guttene og østrogen hos jentene - som kan føre til humørsvingninger og sinneutbrudd. Noen ganger kan det føles som om vi ikke har ordentlig kontroll på følelsene våre, vi kan bli sinte og overreagere, uten at vi helt forstår hvorfor. Dette er helt normalt. Heldigvis får vi bedre kontroll etterhvert.

Tøft - også for foreldrene

I puberteten er det vanlig å utfordre autoriteter, utsette seg selv for risiko ved å eksperimentere med ting som narkotika, sigaretter, alkohol og sex, man reforhandler ofte regler hjemme og vil ofte utfordre moralen ellers i samfunnet. Med andre ord er puberteten også en tid som kan være tøff for foreldrene dine. Ikke minst kan det være rart for dem å se at du blir mer og mer uavhengig, og at du ikke trenger dem på samme måte som før.

Ungdomstiden og puberteten er en tid hvor du lærer å ta ansvar for deg selv og andre, og gjerne søker tilhørighet innen for eksempel politiske organisasjoner, idrettsmiljø eller religiøse miljø. Mange bytter skoler, tar valg om hvilken utdanning de skal ha, eller får jobb. Du får også en bedre forståelse av din egen seksualitet.

Kropp og selvbilde

Samtidig kan tema som dreier seg om kropp og selvbilde være vanskelig. Mange er redde for å skille seg ut og være annerledes, og de tror at det er et bestemt utseende som er mer riktig enn andre. Samtidig er vi ofte lite motiverte til å ta i mot råd fra voksne, og mange har en oppfatning om at ingen andre kan forstå hvordan unge tenker.

Et annet sårt område er de motstridende følelsene der du i det ene øyeblikket ønsker å være hos foreldrene og slippe ansvar, og i neste øyeblikk ønsker å være selvstendig og frigjort fra foreldrene.

Vil du vite mer?