Informasjon

Be om hjelp når du trenger det

Visste du at det er legens ansvar å forklare deg ting på en slik måte at du forstår det? Og at legen din ikke skal gi foreldrene dine opplysninger om helsen din dersom du har gode grunner for å ikke ønske dette? Det finnes ulike helsetilbud for unge. Ikke vær redd for å bruke dem.

Ifølge Ungdata sier sju av ti ungdommer i 15 til 16-års alderen at de er fornøyd med egen helse1. Jentene oppgir at de har noe flere helseproblemer enn guttene. Det har siste årene vært en svak nedgang i andelen som angir å være fornøyd med egen helse. Undersøkelser fra 2017-2019 viste at rundt ti prosent av ungdommene som deltok i undersøkelsen hadde vært hos en psykolog. Andelen som oppgir å ha vært plaget med ensomhet i løpet av siste uken øker, og er hos jenter mellom 11 til 17 prosent og hos gutter mellom fire til åtte prosent.

Ungdommer har helsebekymringer

Vanlige helseproblemer hos unge er hodepine, magesmerter, vondt i ryggen, smerter i armer eller bein og psykiske plager som ensomhetsfølelse, depresjonsfølelse og angstsymptomer. Fokus på forebygging av sykdom øker i takt med blant annet økende kunnskap om ulike risikofaktorer. Kan hende har dette bidratt til at vi i større grad kjenner etter hvordan vi har det? Ungdommer flest har fra tid til annen helsebekymringer, og hos de fleste er dette forbigående.

Helsebekymringer og -plager betyr ikke nødvendigvis at du bør oppsøke en lege, for mange vil det være tilstrekkelig hjelp å snakke med noen de stoler på, en venn, noen i familien, eventuelt en lærer eller helsesykepleier på skolen. For andre vil det være riktig å gå til legen sin.

Ifølge britiske undersøkelser er det . En annen viktig faktor kan være tilgjengelighet - at det er enkelt å komme seg til legen, og at åpningstidene passer i forhold til skole og lignende. Ting som kan hindre ungdom i å ta kontakt med legen sin når de har et problem, er at de ikke vet hva legen kan hjelpe dem med, eller at de ikke får foreldrenes samtykke til å gå til legen.

Neste side