Informasjon

Be om hjelp når du trenger det

Visste du at det er legens ansvar å forklare deg ting på en slik måte at du forstår det? Og at legen din ikke skal gi foreldrene dine opplysninger om helsen din dersom du har gode grunner for å ikke ønske dette? Det finnes mange helsetilbud for unge. Ikke vær redd for å bruke dem.

Ifølge Folkehelseinstituttet sier ni av ti ungdommer i 15-16-års alderen at de har god helse. Jentene oppgir at de har flere helseproblemer enn guttene. Undersøkelser fra 2001-2004 viste at 5 prosent av guttene som deltok i undersøkelsen, og 8-10 prosent av jentene, hadde søkt hjelp for psykiske plager det siste året.

Ungdommer har helsebekymringer

Ungdommer flest har fra tid til annen helsebekymringer, men det betyr ikke nødvendigvis at de forteller legen om det. Vanlige problemer er luftveisproblemer, hudproblemer, muskel- og skjelettlidelser, øre-nese-hals-problematikk, eller symptomer på psykiske plager.

Ifølge britiske undersøkelser er det svært viktig for unge som går til lege, at legen ikke sier noe videre om det de forteller. En annen viktig faktor kan være tilgjengelighet - at det er enkelt å komme seg til legen, og at åpningstidene passer i forhold til skole og lignende. Andre ting som kan hindre ungdom i å ta kontakt med legen sin når de har et problem, er at de ikke vet hva legen kan hjelpe dem med, eller at de ikke får foreldrenes samtykke til å gå til legen.

Du kan bytte lege

Dersom du har et problem du vil ta opp med en lege, men ikke liker legen du har, ikke liker legekontoret, eller vil ha en annen lege av en annen grunn (for eksempel at du vil ha en lege av samme kjønn som deg), kan du bytte lege (fastlege) inntil to ganger i året. Men da er du avhengig av å finne en lege som har plass til deg, for mange leger har fulle pasientlister. Er du over 16 år, så kan du bytte lege selv. Er du under 16 år, må du få foreldrene dine til å hjelpe deg.

Du kan selv bestille timer til legen, eller møte opp på legekontoret dersom du har et problem. I følge Pasientrettighetslovens §3.4 skal både du og foreldrene dine, eller andre med foreldreansvar, informeres, dersom du er under 16 år. Men er du mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene dine eller andre med foreldreansvar, når du av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Legen skal snakke slik at du forstår henne

Mange kan synes at det er vanskelig å forstå hva legen mener. Det kan være at legen din bruker et vanskelig språk, eller det kan hende at du får veldig mye informasjon på en gang. Ikke vær redd for å spørre legen flere ganger om det samme, hvis du ikke forstår det, eller dersom du har glemt noe legen har sagt til deg før. Du kan også be om å få skriftlig informasjon, så er det lettere for deg å huske ting også når du kommer hjem.

Ifølge Pasientrettighetslovens §3.5 skal informasjonen legen gir, være "tilpasset mottagerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte." Det er også legens ansvar å forsikre seg om at du har forstått det hun har fortalt deg, og hva det vil bety for deg.

Selv om du er over 16 år, kan det fortsatt være tilfeller der det kan være godt å dele bekymringer eller problemer med foreldrene dine, eller eventuelt andre du stoler på. Ikke vær redd for å involvere eller ta med deg foreldrene dine til legetimen dersom du ønsker det.

Helsestasjon for ungdom

Et alternativ til legen kan i noen tilfeller være din lokale helsestasjon for ungdom. Dit kan du dra hvis du trenger noen å snakke med. Det kan være du vil snakke om kjærlighet, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, problemer i hverdagen, rus, spiseforstyrrelser, uønsket graviditet, abort, osv. De kan også hjelpe deg med å skaffe prevensjon eller nødprevensjon. Noen plasser kan du få undersøkt om du har blitt smittet av kjønnssykdommer, eller du kan hente informasjon og brosjyrer. Dersom det er noe de ikke kan hjelpe deg med på helsestasjonen, kan de skaffe deg en henvisning til noen som kan hjelpe deg. Tilbudet gjelder for gutter og jenter, og det er på de fleste steder gratis. De som jobber på helsestasjon for ungdom, har taushetsplikt, og du behøver ikke å bestille time på forhånd.

Enten du velger å snakke med legen din, helsestasjonen eller foreldrene dine, så skal du være klar over at disse tjenestene finnes, og at det finnes mange som kan hjelpe deg med dine helseproblemer og bekymringer - dersom du bare tar kontakt.

Vil du vite mer?