Informasjon

Be om hjelp når du trenger det

Temaside om Korona

Du kan bytte lege

Dersom du har et problem du vil ta opp med en lege, men ikke er fornøyd med legen eller legekontoret du har - eller av andre grunner vil ha en annen lege, kan du bytte fastlege inntil to ganger i året. For eksempel kan det hende at du vil ha en lege av samme kjønn som deg eller du vil ha en annen lege enn den som foreldrene dine bruker. Men du er avhengig av å finne en lege som har ledig plass til deg, mange leger har fulle pasientlister. Er du over 16 år, så kan du bytte lege selv. Er du under 16 år, må du få foreldrene dine til å hjelpe deg.

Du kan selv bestille timer til legen, eller møte opp på legekontoret dersom du har et problem. I følge pasientrettighetslovens § 3.4 skal både du og foreldrene dine, eller andre med foreldreansvar, informeres, dersom du er under 16 år. Men er du mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene dine eller andre med foreldreansvar, når du av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 

Forrige side Neste side