Informasjon

Be om hjelp når du trenger det

Temaside om Korona

Legen og helsesykepleieren har taushetsplikt

Noe av det unge angir som svært viktig når de går til lege, er at han eller hun har taushetsplikt og ikke sier noe videre om det de forteller. Dersom du er over 16 år har foreldrene dine ikke lenger innsynsrett i journalen din. Er du mellom 12 og 16 år kan du be om at foreldrene dine ikke får innsyn i opplysninger dersom det er gode grunner til dette. Eksempler kan være informasjon om seksuell helse, prevensjon eller lette psykiske problemer. I spesielle tilfeller vil andre hensyn være viktigere enn taushetsplikten, slik som ved omsorgsssvikt eller mishandling av barn i hjemmet som utløser en plikt hos helsepersonell til å varsle til barnevernet. Er du usikker på taushetsplikten i forbindelse med det du vil snakke om, så spør lege eller helsesykepleier hva de eventuelt må fortelle videre.

Forrige side Neste side