Informasjon

Be om hjelp når du trenger det

Temaside om Korona

Legen skal snakke slik at du forstår

Mange kan synes at det er vanskelig å forstå hva legen mener. Det kan være at legen din bruker et vanskelig språk, eller det kan hende at du får veldig mye informasjon på en gang. Ikke vær redd for å spørre legen flere ganger om det samme, hvis du ikke forstår det, eller dersom du har glemt noe legen har sagt til deg før. Du kan også be om å få skriftlig informasjon, så er det lettere for deg å huske ting også når du kommer hjem.

Ifølge pasientrettighetslovens § 3.5 skal informasjonen legen gir, være "tilpasset mottagerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte." Det er også legens ansvar å forsikre seg om at du har forstått det hun har fortalt deg, og hva det vil bety for deg.

Selv om du er over 16 år, kan det fortsatt være tilfeller der det kan være godt å dele bekymringer eller problemer med foreldrene dine, eller eventuelt andre du stoler på. Ikke vær redd for å involvere eller ta med deg foreldrene dine til legetimen dersom du ønsker det.

Forrige side Neste side