Informasjon

Råd for å få barn til å ta medisin

Temaside om Korona

Bestikkelser

Barn under fem år klarer ofte ikke å svelge en hel tablett. Ikke tving barnet til å svelge hele eller knuste tabletter. Det kan føre til at barnet svelger feil.

Små barn bør heller få flytende medisiner enn tabletter. Mange anbefaler å bestikke barnet - for eksempel med lovnad om en is etter at barnet har tatt medisinen. For barn med kroniske sykdommer, som må ta flere medisiner om dagen, er denne formen for bestikkelse neppe den beste. Da kan du heller gi barnet et klistremerke til samlingen, eller la premien være å samle opp poeng til en premie eller til å gjøre noe spesielt.

Andre tips for dem som må ta flere medisiner hver dag:

  • Ta medisinen til samme tid hver dag.
  • Bruk en pilleeske/dosett
  • Lag en plan over medisineringen og heng den en plass der den er lett å se - for eksempel på kjøleskapet.
  • Vær flere som minner barnet på at det må huske medisinen sin.
  • Eldre barn/ungdom som har mobiltelefon, kan sette på en alarm på denne slik at den gir signal på de tidspunktene medisinen skal tas.

Dersom medisineringen involverer barnehagepersonell, lærere eller annet omsorgspersonell, er det viktig at også de får god informasjon, både om sykdommen og medisinen.

Forrige side Neste side