Informasjon

Råd for å få barn til å ta medisin

Temaside om Korona

Foreldrene må ha nok kunnskap

I følge Apotekerforeningen er det viktig å være klar over at "en skje med medisin" er et veldig unøyaktig mål. Bruk heller måleskje, målebeger, doseringssprøyte eller lignende. En teskje vil si 5 ml, en barneskje er 10 ml, mens en spiseskje er 15 ml.

Apotekerforeningen påpeker også at det er viktig å skylle barnets munn etter bruk av inhalasjonssteroider. Dette er for å hindre sårhet og soppvekst i munnhulen.

For de fleste medikamenter gjelder følgende hovedregel: har barnet kaster opp mindre enn 15 minutter etter at det har tatt en medisin, har ikke medisinen rukket å bli tatt opp i kroppen, og du bør gi medisinen på nytt. Enkelte medisiner, f.eks. epilepsimedisin og noen hjertemedisiner, trenger nøye dosering for å få tiltenkt effekt. I slike tilfeller bør man gjøre en grundigere vurdering - er du usikker så rådfør deg med lege eller farmasøyt.

Vanlige årsaker til at barn med kroniske sykdommer ikke tar medisinen sin, har ofte med foreldrene å gjøre. Det kan være at foreldrene ikke har god nok forståelse eller kunnskap om sykdommen til barnet. De kan være skeptiske til medisinens effekt og være engstelige for bivirkninger. Det hender at foreldre slutter å gi barnet medisin når barnet er inne i en god periode, fordi de håper at en pause i medisineringen skal motvirke eventulle bivirkninger. Mye av dette kan være gjort i beste hensikt, men ofte kan det føre til økt besvær og problemer hos barnet. Derfor er det viktig å stole på legen og det behandlingsopplegget som barnet ditt har fått. Har du spørsmål om medisinen, eller er du skeptisk til behandlingen, så bør du diskutere dette med legen som har foreskrevet behandlingen.

Forrige side Neste side