Informasjon

Råd for å få barn til å ta medisin

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

  • Rett medisin, rett dose og til rett tid
  • Medisiner og mat
  • Generelle råd om bruk av legemidler

 

Kilder

Referanser

  1. Gardiner P, Dvorkin L. Promoting Medication Adherence in Children. Am Fam Physician 2006. www.aafp.org
  2. Nine Stress-Free Tips for Giving Your Child Medicine, Los Angeles Children`s Hospital. Forfatter: Freedman N www.chla.org
  3. Apotekerforeningen: Gode råd når barnet ditt skal ha medisin www.apotek.no
Forrige side