Informasjon

Råd for å få barn til å ta medisin

Å få barn til å ta medisinen sin kan være en utfordring. Å la barnet selv få ta del i planleggingen, ta de valgene det kan ta, og få god informasjon om både sykdommen og medisinen, kan gjøre det enklere for både deg og barnet ditt. En annen metode med god effekt er bestikkelser.

Temaside om Korona

Har du et barn med en kronisk sykdom, der barnet skal følge et behandlingsopplegg og ta flere medisiner daglig, er det selvsagt svært viktig at denne behandlingen følges. Barnet kan bli mer interessert i å følge behandlingen, dersom du forklarer hva sykdommen går ut på, og hvorfor det er viktig å ta medisinen. Dersom du kan lage avtaler og planlegge behandlingen sammen med barnet, er dette en fordel. De barna som får være med på dette, følger planen og behandlingen lettere enn de som ikke er med på å planlegge. Dersom det er mulig, bør en legge opp til færrest mulige doseringer av medisinen. Dette gjør det mye enklere å huske og etterfølge behandlingen, enn dersom barnet skal ta medisiner flere ganger om dagen.

Vær positiv og tålmodig - ikke bruk trusler/straff dersom barnet vegrer seg. Skryt masse av barnet når det tar medisinen.

Bland med noe søtt

Dersom medisinen finnes i ulike former, som stikkpille, mikstur eller tabletter, så prøv å finne ut hvilken av formene barnet ditt foretrekker.

Det er flere ting du kan gjøre for at det skal bli lettere for barnet å ta medisinen. Dersom medisinen er flytende, smaker den mindre om du lar den stå kaldt. Noen medisiner kan knuses og blandes med syltetøy, sjokoladepålegg eller gele.

Du kan forsøke å løse medisinen i vann eller saft. Bruk da så lite væske i glasset som mulig, da det er vanskelig å vurdere hvor mye medisin barnet har fått i seg om det ikke drikker alt. Mye av tabletten kan legge seg på bunnen i glasset. At barnet tømmer i seg halvparten av væsken trenger derfor ikke bety at det har fått i seg halvparten av medisinen.

Du kan også gi mikstur ved å bruke en engangssprøyte uten spiss. Sprøyt dette bak i munnen (underkinnet, ikke halsen) til barnet. Barnet bør alltid sitte oppreist når det får tabletter/medisin som skal svelges.

Ikke bland medisin i tåteflasken til små barn. Det vil bli vanskelig å kontrollere hvor mye av medisinen barnet har fått i seg, og melken vil smake vondt - noe som kan gi deg problemer neste gang du vil gi barnet tåteflaske med melk uten medisin.

Ikke alle medisiner kan deles eller knuses. I så fall skal dette være merket på pakningen eller pakningsvedlegget. Enkelte medisiner kan oppføre seg annerledes hvis det blandes med visse typer mat. Dette vil du i så fall kunne lese i pakningsvedlegget. Er du usikker, kan du spørre på apoteket.

Bestikkelser

Barn under fem år klarer ofte ikke å svelge en hel tablett. Ikke tving barnet til å svelge hele eller knuste tabletter. Det kan føre til at barnet svelger feil.

Små barn bør heller få flytende medisiner enn tabletter. Mange anbefaler å bestikke barnet - for eksempel med lovnad om en is etter at barnet har tatt medisinen. For barn med kroniske sykdommer, som må ta flere medisiner om dagen, er denne formen for bestikkelse neppe den beste. Da kan du heller gi barnet et klistremerke til samlingen, eller la premien være å samle opp poeng til en premie eller til å gjøre noe spesielt.

Andre tips for dem som må ta flere medisiner hver dag:

 • Ta medisinen til samme tid hver dag.
 • Bruk en pilleeske/dosett
 • Lag en plan over medisineringen og heng den en plass der den er lett å se - for eksempel på kjøleskapet.
 • Vær flere som minner barnet på at det må huske medisinen sin.
 • Eldre barn/ungdom som har mobiltelefon, kan sette på en alarm på denne slik at den gir signal på de tidspunktene medisinen skal tas.

Dersom medisineringen involverer barnehagepersonell, lærere eller annet omsorgspersonell, er det viktig at også de får god informasjon, både om sykdommen og medisinen.

Foreldrene må ha nok kunnskap

I følge Apotekerforeningen er det viktig å være klar over at "en skje med medisin" er et veldig unøyaktig mål. Bruk heller måleskje, målebeger, doseringssprøyte eller lignende. En teskje vil si 5 ml, en barneskje er 10 ml, mens en spiseskje er 15 ml.

Apotekerforeningen påpeker også at det er viktig å skylle barnets munn etter bruk av inhalasjonssteroider. Dette er for å hindre sårhet og soppvekst i munnhulen.

For de fleste medikamenter gjelder følgende hovedregel: har barnet kaster opp mindre enn 15 minutter etter at det har tatt en medisin, har ikke medisinen rukket å bli tatt opp i kroppen, og du bør gi medisinen på nytt. Enkelte medisiner, f.eks. epilepsimedisin og noen hjertemedisiner, trenger nøye dosering for å få tiltenkt effekt. I slike tilfeller bør man gjøre en grundigere vurdering - er du usikker så rådfør deg med lege eller farmasøyt.

Vanlige årsaker til at barn med kroniske sykdommer ikke tar medisinen sin, har ofte med foreldrene å gjøre. Det kan være at foreldrene ikke har god nok forståelse eller kunnskap om sykdommen til barnet. De kan være skeptiske til medisinens effekt og være engstelige for bivirkninger. Det hender at foreldre slutter å gi barnet medisin når barnet er inne i en god periode, fordi de håper at en pause i medisineringen skal motvirke eventulle bivirkninger. Mye av dette kan være gjort i beste hensikt, men ofte kan det føre til økt besvær og problemer hos barnet. Derfor er det viktig å stole på legen og det behandlingsopplegget som barnet ditt har fått. Har du spørsmål om medisinen, eller er du skeptisk til behandlingen, så bør du diskutere dette med legen som har foreskrevet behandlingen.

Gi tenåringen rom til å lære selv

Når barnet er blitt tenåring, kan du møte nye utfordringer. Tenåringen må selv starte en prosess for å lære å ta vare på sin egen helse, uten at foreldrene henger over henne hele tiden. Foreldrene må gi rom for dette og la tenåringen ta flest mulig av avgjørelsene rundt egen behandling. Selvsagt kan hun ikke slutte å ta medisinen, men hun kan bestemme når hun skal ta medisin og hvordan.

Det er også viktig å være klar over at enkelte legemidler ikke går sammen med alkohol, narkotika og enkelte kosttilskudd. Slike kombinasjoner kan i noen tilfeller være skadelige.

Vil du vite mer?

 • Rett medisin, rett dose og til rett tid
 • Medisiner og mat
 • Generelle råd om bruk av legemidler

 

Kilder

Referanser

 1. Gardiner P, Dvorkin L. Promoting Medication Adherence in Children. Am Fam Physician 2006. www.aafp.org
 2. Nine Stress-Free Tips for Giving Your Child Medicine, Los Angeles Children`s Hospital. Forfatter: Freedman N www.chla.org
 3. Apotekerforeningen: Gode råd når barnet ditt skal ha medisin www.apotek.no