Informasjon

Risikofylt MP3-lytting

Ungdom risikerer å få varige hørselsskader på grunn av høy musikk. Forskere advarer nå mot uforsiktig bruk av MP3-spillere.

Temaside om Korona

En nederlandsk undersøkelse viser at ungdommens musikkvaner fører til økt risiko for hørselsskader. Regelmessig bruk av MP3-spillere på høyt volum over tid kan føre til nedsatt hørsel og øresus, advarer forskerne. Studien er publisert i juniutgaven av det medisinske tidsskriftet Pediatrics.

Bærbare MP3-spillere er blitt svært populære og har ført til at barn og unge blir eksponert for høy lyd i større grad enn tidligere. Symptomer forbundet med nedsatt hørsel, er stadig mer utbredt i denne aldersgruppen, mener forskerne bak studien.

Mange unge i risikosonen

Over 1500 videregående elever fra 15 ulike nederlandske læresteder svarte på et spørreskjema om egne lyttevaner. Deltakerne var fra 12 til 19 år. Det var omtrent like mange gutter og jenter som deltok i undersøkelsen.

Resultatene viste at 90 prosent av elevene brukte øreplugger til å høre musikk på MP3-spilleren. En tredjedel brukte musikkspilleren sin hyppig. Nesten halvparten oppga at de hørte på musikk på høyt volum og kun 7 prosent brukte volumbegrensning.

Ifølge spørreundersøkelsen hørte jentene oftere på musikk enn gutter, og de brukte også i større grad ørepropper enn gutter. Til gjengjeld hørte gutter musikk på et generelt høyere volum enn jenter. Begge kjønn har med andre ord en risiko for å få nedsatt hørsel.

En generasjon med tunghørte

Tidligere har EUs Vitenskapelige komité for nye og nylig identifiserte helserisikoer (SCENIHR) advart mot hørselsskader ved bruk av personlige musikkspillere. Komitéen mener 5-10 prosent av brukerne risikerer å få varige hørselsskader dersom de hører musikk på høyt volum i mer enn én time hver dag i over fem år.

Har du symptomer som øresus, overfølsomhet for lyd (hyperakusis) og forvrengning av lyd, kan det tyde på at du allerede har fått nedsatt hørsel. Hørselsskaden kan bli varig og ikke mulig å helbrede.

MP3-spillere kan være den viktigste årsaken til hørselstap forårsaket av høy musikk. Inntoget av personlige musikkspillere går hånd i hånd med økt forekomst av hørselsskader hos unge, mener forskerne som nå har sperret opp ørene for helseproblemet. De frykter samfunnet får en generasjon med tunghørte mennesker i framtiden.

Ørepropper farligst

Ørepropper eller øreplugger kan være skadelige fordi de ikke isolerer musikken like godt fra omgivelsene som hodetelefoner er i stand til. Dessuten gjør ny teknologi at lyden ikke får dårligere kvalitet eller skurrer på høyt volum. Du skrur opp volumet for å høre bedre i støyende trafikk eller i store folkemengder. Etter hvert hører du dårligere og må skru opp enda mere. På den måten kan høy lyd direkte inn i øret over lang tid gradvis forverre hørselen din.

Musikk befinner seg vanligvis i den lyseste delen av det hørbare området (diskant). Generelt vil støyskader skade diskanten først, altså de høye tonene. Dette kan gjøre det vanskelig å oppdage hørselstapet, fordi du hører helt greit ved vanlig tale.

Slik unngår du hørselsskader

Det beste rådet mot å få dårligere hørsel av å høre på musikk, er å senke volumet. Det er også anbefalt å ta pauser fra musikklyttingen og bruke volumbegrensing-funksjonen på MP3-spilleren, for å unngå ytterligere hørselsskader.

Om nedsatt hørsel

Hørselstap defineres som nedsatt hørsel eller fullstendig tap av hørsel på et eller begge ører. Det kan være forbigående eller varig Med støyskade mener man hørselstap som skyldes en ytre lydpåvirkning. Denne lyden har vært av en slik varighet eller av en slik intensitet at det har fått følger for hørselen. Noen ganger kan du merke nedsatt hørsel for en kortere periode, for så å høre helt normalt igjen. Andre ganger vil hørselstapet være varig. Hørselen vil da ikke komme tilbake av seg selv.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Vogel I, Verschuure H, van der Ploeg CP, et al. Adolescents and MP3 Players: Too Many Risks, Too Few Precautions. Pediatrics 2009; 123: e953-e958. www.pasienthandboka.no
  2. Pressemelding fra SCENIHR. Videnskabsfolk advarer mod høreskader ved brug af personlige musikafspillere. EU 2008. www.europa.eu europa.eu