Nyhetsartikkel

Rister barna til døde

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tilståelser i slike saker er uvanlige

Ettersom gjerningsmenn/overgripere sjelden innrømmer å ha påført barnet skaden, vet man lite om nøyaktig hva som har skjedd, og når det har skjedd.

Det unike med denne studien er at det sannsynligvis er første gang medisinske forskere har gjennomgått gjerningsmennenes tilståelser av voldsom risting av spedbarn, og sett på denne informasjonen opp mot medisinske funn, for å få innsikt i årsaken til skaden. Tilståelser i slike saker er uvanlige.

I 83 av sakene var det ingen innrømmelse av en årsakssammenheng mellom volden som ble påført barnet, og barnets symptomer. I 19 tilfeller oppga overgriperen å ha ristet barnet kraftig for å få liv i barnet i forbindelse med en tilsynelatende livstruende situasjon. I 28 tilfeller ble en mindre ulykke rapportert som årsak til skaden (lite fall eller lignende). I 36 tilfeller ble det ikke oppgitt noen spesiell hendelse i forbindelse med skaden. Ofrene i sakene var 85 gutter og 27 jenter. Gjennomsnittsalderen var på ca. fem måneder. De yngste ofrene var bare noen uker, mens det eldste offeret var syv år.

Forrige side Neste side