Nyhetsartikkel

Rister barna til døde

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Over halvparten ble ristet gjentatte ganger

Alle disse beskrev å ha ristet barnet voldsomt. Alle barna ble grepet under armene og ristet voldsomt, noen ganger samtidig som de fikk voldsom kjeft. I fem av tilfellene ble overgrepet avsluttet med at barnets hode fikk et voldsomt møte med sengen (f.eks ved at det ble kastet mot sengen).

I 45 prosent av tilfellene ble ristingen beskrevet som et engangstilfelle. I seks av disse tilfellene oppga overgriperen at symptomene oppsto umiddelbart etter ristingen. I seks saker ble barnet lagt i seng umiddelbart etter ristingen og symptomene ble ikke oppdaget før flere timer etter at skaden ble påført.

I 55 prosent av tilfellene ble gjentatte episoder med voldsom risting beskrevet. Antallet ble oppgitt fra å være to ganger til 30 ganger. Enkelte beskrev at ristingen hadde foregått daglig i flere uker eller måneder.

10 av gjerningsmennene beskrev at "barnet sovnet etter ristingen". Alle disse rapporterte at de gjentok ristingen fordi det stoppet barnets gråt. Fem overgripere innrømmet at hodet fikk et støt. I fire av disse tilfellene døde barnet. Ett av disse barna hadde også brudd på hodeskallen. To andre barn hadde også brudd på hodeskallen, til tross for at det ikke forelå noen innrømmelse av hodeskade.

At barna sovnet etter ristingen, er sannsynligvis et umiddelbart symptom på skade.

Forrige side Neste side