Nyhetsartikkel

Rister barna til døde

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Alle mistanker om barnemishandling bør meldes

Alle overgriperne som tilstod, beskrev at det voldelige angrepet på barnet var et resultat av utmattelse og irritasjon i forbindelse med spedbarnets gråt.

Å vite at ristingen oftest har pågått og blitt gjentatt over tid, kan være med på å forklare hvorfor det kan være vanskelig å tidfeste skadene. Forfatterne understreker at leger bør være på vakt ved funn av blåmerker og bloduttredelser og/eller uforklarlige symptomer. Kanskje kunne flere slike tilfeller vært unngått, dersom noen oppfattet faresignalene i tide.

Alle som har mistanker om at barn blir utsatt for risting eller andre former for mishandling, bør umiddelbart melde mistanken til barnevern eller politi. Hovedmålet er å forhindre nye voldelige episoder mot barnet, barnets søsken eller til og med andre barn i nærområdet.

I et tidligere intervju vi har publisert om barnemishandling, påpeker barnelege Geir Øivind Borgen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), at alt for få rapporterer mistanke om barnemishandling til politi og barnevern.

Forrige side Neste side