Informasjon

Røykende mødre forstyrrer barnas søvn

Forskning viser at ammende mødre som røyker, forstyrrer spedbarnets søvnmønster. Den aktuelle studien viste at barn som ble ammet uten at mor hadde røkt først, sov i nesten en og en halv time etterpå, mens barn som ble ammet etter at mor hadde røkt, sov mindre enn en time

Ifølge en artikkel i Pediatrics, tidsskriftet for den amerikanske barnelegeforeningen, forstyrrer ammende mødres røyking barnets søvnmønster1.

Målet med studien var å se på hvilke korttidseffekter mors røyking hadde på spedbarnet.

Barn med røykfrie mødre sov en halvtime lenger

15 mødre med spedbarn deltok i studien. De ble testet i to omganger. På den ene testen røkte mor (men ikke i nærheten av barnet). På den andre testen røkte mor ikke. På testen der mor røkte, ammet hun i løpet av 3,5 timer etter at hun hadde røkt. Deretter ble spedbarnets søvn og aktivitetsmønster målt.

Det var en uke i mellom de to testene.

Det var ingen forskjell på hvor mye melk barnet drakk ved de to testene, men spedbarnet sov betydelig mindre i timene etter at mor hadde røkt. Etter at mor hadde røkt, sov spedbarnet i gjennomsnitt i 53,4 minutter, mens når mor avsto fra å røyke, sov spedbarnet i gjennomsnitt i 84,5 minutter - altså en halvtime lenger.

Best å amme uten røyk - men viktig å amme selv om du røyker

Forfatterne konkluderer med at mors røyking forstyrrer barnets søvnmønster. Kanskje bekymringer rundt det at melken smaker røyk og at spedbarnets søvnmønster blir forstyrret, kan få ammende mødre til å stumpe røyken og amme lenger, spør forfatterne bak studien.

I følge Sosial- og helsedirektoratets brosjyre "Hvordan du ammer ditt barn" er det beste for mor og barn at mor ikke røyker. Men de påpeker at selv om du røyker, er det viktig å amme. Dersom du ammer og røyker, bør du begrense røykingen til like etter ammingen. Da går det nemlig lengst mulig tid mellom nikotininntaket og barnets neste måltid.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Mennella JA, Yourshaw LM, Morgan LK. Breastfeeding and smoking: short-term effects on infant feeding and sleep.. Pediatrics 2007; 120(3): 497-502.