https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/familie/barn/rss no-bok Helse Copyright 2019 NHI.no Nærsynthet <p> <a href="/sykdommer/barn/oye/narsynthet/" title="Nærsynthet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/e4cez95e7746opnq0ead/21178-2-briller-ved-nersynthet.jpg" alt="Nærsynthet"/> </a> Nærsynthet skyldes at brennpunktet for synsinntrykk ligger foran netthinnen, "øyet er for stort". Tilstanden behandles med briller, kontaktlinser, laseroperasjon eller ved innsetting av kunstig linse inne i øyet. </p> /sykdommer/barn/oye/narsynthet/ 67d008cc-f779-45c1-bda9-08fdd5deb092 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.06.2019 13.40.00 +00:00 Øyeskade med hull i øyet <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/oyeskade-hull-i-oyet/" title="Øyeskade med hull i øyet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tk1098rokx9sdz4kdcpg/740-2-iridosyklitt.jpg" alt="Øyeskade med hull i øyet"/> </a> Et fremmedlegeme som treffer øyet med høy fart, kan trenge inn i eller gjennom øyet. En slik skade krever umiddelbar behandling på Øyeavdeling. </p> /sykdommer/oye/ytre-oyeskader/oyeskade-hull-i-oyet/ f2907e03-e038-4e67-bbeb-db24c79ef199 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.06.2019 12.25.53 +00:00 Støt mot øyet <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/stot-mot-oyet/" title="Støt mot øyet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6fxhytxsg1vh7fkma634/21167-2-oye.jpg" alt="Støt mot øyet"/> </a> Støt mot øyet er et slag eller støt mot øyet uten at det går hull på øyeeplet. Årsaken kan være stump vold, slag eller at personen har blitt truffet av en liten hard gjenstand, f.eks. i squash, badminton, bordtennis, ishockey. </p> /sykdommer/oye/ytre-oyeskader/stot-mot-oyet/ 7f4130ca-d555-4b51-8267-d5cbb0959754 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.06.2019 11.30.45 +00:00 Etseskader på øyet <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/etseskade/" title="Etseskader på øyet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dksbfkyudoj4q3lhjs4n/11579-2-ye.jpg" alt="Etseskader på øyet"/> </a> Etseskader på øyet kan forårsake alvorlig øyeskade. Umiddelbar skylling av øyet med store mengder vann er helt avgjørende for å unngå at den etsende væsken trenger inn i øyet. </p> /sykdommer/oye/ytre-oyeskader/etseskade/ 4f960c78-a3b4-4748-ab26-52cf7551823c nhi@nhi.no (nhi.no) 14.06.2019 11.01.57 +00:00 Campylobacter tarminfeksjon <p> <a href="/livsstil/reise/campylobacteriose/" title="Campylobacter tarminfeksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2khwhlkt50mm7xavil1z/6215-2-vaske-hender.jpg" alt="Campylobacter tarminfeksjon"/> </a> Infeksjon med Campylobacter er den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge. Folkehelseinstituttet får hvert år melding om 2500-3000 tilfeller av campylobacteriose. </p> /livsstil/reise/campylobacteriose/ b9552052-35da-4157-843c-d7e57cbb64d4 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.06.2019 09.35.58 +00:00 Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene <p> <a href="/sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/laseroperasjon-for-brytningsfeil/" title="Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/acqgebv03g8u1gr1m9fw/7177-2-oye.jpg" alt="Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene "/> </a> Korreksjon av brytningsfeil ved laserbehandling av hornhinnen har fått betydelig popularitet de senere år. Det skyldes de nye operasjonsmetodene LASIK, LASEK og PRK hvor synsrehabiliteringen er meget rask. </p> /sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/laseroperasjon-for-brytningsfeil/ 123f989e-82d5-4a64-80f9-7ab42ae004b8 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.06.2019 09.31.01 +00:00 Quiz: Bad og badevett <p> <a href="/quiz/bad-og-badevett-quiz/" title="Quiz: Bad og badevett"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/me9bb9jlolfcbfm5gvfp/52616-2-sommer.jpg" alt="Quiz: Bad og badevett"/> </a> Sommer og sol betyr badetid. Trygg og god bading krever litt forsiktighet. Om du tar denne quizen og får alt rett, har du nok godt badevett! </p> /quiz/bad-og-badevett-quiz/ e65bc0be-ac42-4fcf-98a7-ab82a10ee9ca nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 14.54.00 +00:00 Coats sykdom <p> <a href="/sykdommer/barn/oye/coats-sykdom/" title="Coats sykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/muwnsqrktegi3ego7u2x/COLOURBOX6241434.jpg" alt="Coats sykdom"/> </a> Coats sykdom er en sjelden sykdom i øyets netthinne som først og fremst oppstår i det ene øyet hos barn. Ubehandlet vil sykdommen forverres. </p> /sykdommer/barn/oye/coats-sykdom/ 08e516be-2e83-41b2-8ebc-5bc7de1cd15e nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 11.53.00 +00:00 Langsynthet <p> <a href="/sykdommer/barn/oye/langsynthet/" title="Langsynthet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lmgdw9r01tqsi3xh1akp/21177-2-synsundersokelse.jpg" alt="Langsynthet"/> </a> Ved langsynthet er brennpunktet for objektet en ser på, bak netthinnen i stedet for i netthinnen. I ung alder merkes dette knapt, men med økende alder oppleves tiltakende problemer med å se klart på nært hold. </p> /sykdommer/barn/oye/langsynthet/ 98470816-9682-42b1-bc97-36adcf929d96 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 11.27.25 +00:00 Venetrombose i øyet <p> <a href="/sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/venetrombose-i-oyet/" title="Venetrombose i øyet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/z0qo6gcwnmhqts793374/7211-2-oye-eldre-dame.jpg" alt="Venetrombose i øyet"/> </a> Dette er en delvis eller total gjentetting av en eller flere vener i øyets netthinne. Det fører til ensidig, smertefri, akutt synsnedsettelse. </p> /sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/venetrombose-i-oyet/ 07901a9c-f971-4a81-862a-1bcb48840a4f nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 11.03.26 +00:00 Retinitis pigmentosa (RP) <p> <a href="/sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/retinitis-pigmentosa/" title="Retinitis pigmentosa (RP)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4nfztmxqb5jcln7qqxtl/5140-2-oye.jpg" alt="Retinitis pigmentosa (RP)"/> </a> RP er en sykdom som skyldes genfeil. Fotoreseptorene i netthinnen går smått om senn til grunne. Det medfører tap av synet, vanligvis først i form av nattblindhet, etter hvert økende tap og innsnevring av synsfeltet. </p> /sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/retinitis-pigmentosa/ 846d23b1-a814-4ad9-8139-db6a9c943079 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 09.51.59 +00:00 Alderslangsynthet <p> <a href="/sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/alderslangsynthet-presbyopi/" title="Alderslangsynthet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/033kz1rjv6f2lr2g43gp/7163-2-lesebriller.jpg" alt="Alderslangsynthet"/> </a> Alderslangsynthet, presbyopi, rammer så å si alle fra 40-årsalderen. De som er nærsynte, vil når de fjerner korrigerende linser/briller, i liten eller ingen grad merke fenomenet. </p> /sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/alderslangsynthet-presbyopi/ 9a86129e-5a45-4319-b60b-3db27e4dd332 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 08.43.00 +00:00 Inguinal hernie etter radikal prostatektomi <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/inguinal-hernie-etter-radikal-prostatektomi/" title="Inguinal hernie etter radikal prostatektomi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gz00vg078wxxbwgmi0we/COLOURBOX24263861.jpg" alt="Inguinal hernie etter radikal prostatektomi"/> </a> Insidensen av inguinal hernie etter laparoskopisk prostatektomi er økt, men den er lavere enn ved tradisjonell, åpen kirurgi. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/inguinal-hernie-etter-radikal-prostatektomi/ 69adc0f3-a506-441f-87fd-da854279137d nhi@nhi.no (nhi.no) 13.06.2019 06.02.44 +00:00 Grå stær, katarakt <p> <a href="/sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gra-star-katarakt/" title="Grå stær, katarakt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5we5wrzm3l917levme4a/COLOURBOX8827400.jpg" alt="Grå stær, katarakt"/> </a> Grå stær er vanlig blant den eldre del av befolkningen. Hos yngre mennesker oppstår det oftest på grunn av skader eller sykdom. </p> /sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gra-star-katarakt/ 7b5a68f1-3a8e-4bb6-96eb-870b5d1e4301 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 21.06.00 +00:00 Medikamentell behandling av schizofreni <p> <a href="/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-medikamenter/" title="Medikamentell behandling av schizofreni"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1etmra35gj2ntwibats7/3336-2-piller2.jpg" alt="Medikamentell behandling av schizofreni"/> </a> Behandling med medikamenter og psykososial terapi ved schizofreni, kan hjelpe pasienten å få kontroll over tilstanden, og til å kunne delta aktivt i behandlingen selv. </p> /sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-medikamenter/ d8c78cbb-73c7-4f15-81c2-10307fb65811 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 19.34.00 +00:00 Betennelse i regnbuehinnen, iridocyklitt <p> <a href="/sykdommer/oye/regnbuehinnen-sykdom/regnbuehinnebetennelse-iridocyklitt/" title="Betennelse i regnbuehinnen, iridocyklitt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6fxhytxsg1vh7fkma634/21167-2-oye.jpg" alt="Betennelse i regnbuehinnen, iridocyklitt"/> </a> Betennelse i regnbuehinnen, iridocyklitt, er en tilstand som debuterer akutt og som medfører ubehag og smerter, nedsatt syn, rødt øye, tåreflod, lysskyhet. Tilstanden krever rask behandling. </p> /sykdommer/oye/regnbuehinnen-sykdom/regnbuehinnebetennelse-iridocyklitt/ f3a9899b-d38c-46df-a9cc-b1ce8b8bcdfc nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 14.09.00 +00:00 Tennisalbue /animasjoner/muskelskjelett/tennisalbue/ 21ef85c6-e77d-490d-ae5d-c437c905a721 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 12.37.26 +00:00 Urinsyregikt - risikoreduksjon <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/diverse/urinsyregikt-risikoreduksjon/" title="Urinsyregikt - risikoreduksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/19n85nv7vdewgsk400if/24301-2-giktlokalisasjoner.jpg" alt="Urinsyregikt - risikoreduksjon"/> </a> Personer med urinsyregikt lever under en konstant risiko for nye anfall med gikt. Flere tiltak bidrar til å redusere denne risikoen: kostjusteringer, forsiktighet med alkohol, medikamenter. </p> /sykdommer/muskelskjelett/diverse/urinsyregikt-risikoreduksjon/ 034a100f-e797-4ba0-97f7-8993b06e0c89 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 10.54.25 +00:00 Q-feber <p> <a href="/livsstil/reise/q-feber/" title="Q-feber"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i5jl9q9izh8pxfrqfm6c/COLOURBOX28559875.jpg" alt="Q-feber"/> </a> Q-feber er en såkalt zoonose, det vil si at den kan smitte mellom dyr og mennesker. Det er en bakterieinfeksjon som kan føre til influensaliknende symptomer og lungebetennelse. </p> /livsstil/reise/q-feber/ a3cc8c90-3d5b-40a4-81fc-d04c87108765 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 10.54.19 +00:00 Grønn stær, glaukom <p> <a href="/sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gronn-star-glaukom/" title="Grønn stær, glaukom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/m6io968v7y38jrod6ia3/COLOURBOX8911721.jpg" alt="Grønn stær, glaukom"/> </a> Grønn stær, glaukom, er en tilstand som ofte skyldes høyt trykk inne i øyet. På sikt kan tilstanden medføre innskrenkninger i synsfeltet og ubehandlet kan man ende opp med "tunnelsyn". </p> /sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gronn-star-glaukom/ f8978718-ea5b-468e-beb1-c69d690aff8b nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 08.31.00 +00:00 Ønsker å fjerne transfett fra den globale matforsyningen <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/onsker-a-fjerne-transfett-fra-den-globale-matforsyningen/" title="Ønsker å fjerne transfett fra den globale matforsyningen"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/x9v2m95xd9xvolqwa0re/karbohydrat5.jpg" alt="Ønsker å fjerne transfett fra den globale matforsyningen"/> </a> Verdens Helseorganisasjon har som mål å fjerne industrielt fremstilt transfett fra global matforsyning innen 2023. Nå har IFBA - en allianse av store matvareprodusenter, forpliktet seg til å følge opp mot dette målet. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/onsker-a-fjerne-transfett-fra-den-globale-matforsyningen/ 0c4cadaa-dbbb-46d6-baf5-687b753b556d nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 08.23.12 +00:00 Bildequiz uke 24 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-24-2019/" title="Bildequiz uke 24 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/c9ify9u9j3g0mycvnl8m/9605-2-bildequiz-uke-21.jpg" alt="Bildequiz uke 24 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-24-2019/ e330613a-4ca2-48ed-9646-359bf6de9cec nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 07.55.23 +00:00 Blødning i øyets glasslegeme <p> <a href="/sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/blodning-i-oyets-glasslegeme/" title=" Blødning i øyets glasslegeme "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mp2g4tc7wy5q1mezf3us/11969-2-oye.jpg" alt=" Blødning i øyets glasslegeme "/> </a> Glasslegemet (corpus vitreum) er den geléliknende, klare massen som befinner seg mellom øyets linse og netthinnen. Blødning her kan disponere for netthinneløsning. </p> /sykdommer/oye/netthinne-og-synsnervesykdom/blodning-i-oyets-glasslegeme/ 61a270bb-b625-4868-8c24-1f542d1fc803 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 07.29.00 +00:00 Nye diagnostiske metoder ved glaukom <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nye-diagnostiske-metoder-ved-glaukom/" title="Nye diagnostiske metoder ved glaukom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/m6io968v7y38jrod6ia3/COLOURBOX8911721.jpg" alt="Nye diagnostiske metoder ved glaukom"/> </a> Dagens diagnostiske metoder ved glaukom er utilstrekkelige til å identifisere de pasientene med økt risiko for å utvikle blindhet. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nye-diagnostiske-metoder-ved-glaukom/ e0982f17-699a-49d7-80f4-b1f822a59b0e nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 07.21.12 +00:00 Blodansamling i øyet <p> <a href="/sykdommer/oye/diverse/blodansamling-i-oyet/" title="Blodansamling i øyet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/op8neyt8hw2f39414t4c/21166-2-oye.jpg" alt="Blodansamling i øyet"/> </a> En blodansamling i fremre del av øyet kan oppstå etter en skade eller etter kirurgi. Tilstanden går som regel tilbake av seg selv, men du må holde deg i ro noen dager. </p> /sykdommer/oye/diverse/blodansamling-i-oyet/ ad5e8a89-a48a-4c74-a223-2c8ad80794a9 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.06.2019 06.50.00 +00:00 Tvangslidelser (OCD) hos barn <p> <a href="/psykisk-helse/psykiske-lidelser/tvangslidelser-ocd-hos-barn/" title="Tvangslidelser (OCD) hos barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xfxwat7q272emxy2ihas/44950-2-bernhard-weidle.png" alt="Tvangslidelser (OCD) hos barn"/> </a> - En tvangslidelse gjør at du blir invadert av tanker du ikke ønsker å ha. Typisk er å tenke at ting er farlig, ekkelt, ubehagelig eller urenslig, og så må man foreta handlinger som overdreven vasking for å bli kvitt tankene, sier spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, Bernhard Weidle (bildet). </p> /psykisk-helse/psykiske-lidelser/tvangslidelser-ocd-hos-barn/ 5427ddcd-877a-4a85-b1f5-c5c3e4424fbb nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 22.00.00 +00:00 Operasjon for grå stær <p> <a href="/sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gra-star-operasjon/" title="Operasjon for grå stær"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/q96xhatd03rg86t5ad8d/COLOURBOX575958.jpg" alt="Operasjon for grå stær"/> </a> Grå stær eller katarakt er fordunklinger i øyets linse som gjør synet tåkete. Tilstanden behandles med å fjerne den dårlige, gamle linsen og erstatte den med en kunstig linse. </p> /sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gra-star-operasjon/ 413d0589-8d3d-4b92-acc6-b20e910900ca nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 22.00.00 +00:00 Keratokonus <p> <a href="/sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/keratokonus/" title="Keratokonus"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ouxyklhdv0ubsgei9a1t/6571-2-slorete-oye.jpg" alt="Keratokonus"/> </a> Keratokonus er en tilstand hvor hornhinnens sentrale del buker fremover. Tilstanden debuterer i tenårene og gir i økende grad dårligere syn og forvrengning av synsinntrykkene. </p> /sykdommer/oye/brytningsfeil-nedsatt-syn/keratokonus/ b822cc85-3a6e-4758-b8b7-f31c1b6bf087 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 20.02.00 +00:00 Herpes zoster (helvetesild) i øyet <p> <a href="/sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/helvetesild-pa-oyet/" title="Herpes zoster (helvetesild) i øyet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wzo5mconvj03p7tzcorp/6401_4852-2-herpes-zoster-opthalimucus.jpg" alt="Herpes zoster (helvetesild) i øyet"/> </a> Herpes zoster, helvetesild, skyldes reaktivering av vannkoppevirus. Dersom dette gir utslett i øvre delen av ansiktet, kalles det zoster ophtalmicus, og tilstanden kan også ramme øyet. </p> /sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/helvetesild-pa-oyet/ b81d1d52-8fd5-403a-92af-d2d234a5e1e7 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 13.25.00 +00:00 Hvorfor blir penis bøyd? <p> <a href="/annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-sobi/skjev-penis/" title="Hvorfor blir penis bøyd?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/oh67u58g4p7i593qplww/TIP_Male_symbol_620.jpg" alt="Hvorfor blir penis bøyd?"/> </a> Ingen penis er helt rett når den er erigert. Dette varierer fra mann til mann og vinkelen påvirker vanligvis ikke sexlivet, humøret eller selvtilliten. Ved Peyronies sykdom kan krumningen bli så stor at det kan by på problemer. Da finnes det hjelp å få. </p> /annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-sobi/skjev-penis/ 5c43c39b-4d0a-430a-83ad-7d3a49a27c38 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 10.00.00 +00:00 Behandling av depresjon <p> <a href="/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-behandling/" title="Behandling av depresjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ewbhd5bzzxoy6i6nuwah/7116-2-deprimert3.jpg" alt="Behandling av depresjon"/> </a> Behandling av depresjon kan være i form av antidepressive medisiner, kognitiv terapi eller annen psykologisk behandling, elektrosjokkbehandling, eller lysterapi. </p> /sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-behandling/ 280a652b-6c88-42a5-a118-cfe8581c6a00 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 09.41.00 +00:00 Akutt grønn stær = akutt glaukom <p> <a href="/sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gronn-star-akutt-akutt-glaukom/" title="Akutt grønn stær = akutt glaukom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/a3rh71zqmkv08qhw39v6/11580-2-rdt-ye.jpg" alt="Akutt grønn stær = akutt glaukom"/> </a> Akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader. </p> /sykdommer/oye/gronn-og-gra-star/gronn-star-akutt-akutt-glaukom/ dc84cceb-6c41-4ffc-bf8c-b41bf5bf4b4f nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 09.29.00 +00:00 Snøblindhet eller sveiseblink <p> <a href="/sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/snoblindhet-eller-sveiseblink/" title="Snøblindhet eller sveiseblink"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i0ywakyuhyy41ywg5fyk/59243-2-snoblind.jpg" alt="Snøblindhet eller sveiseblink"/> </a> Snøblindhet eller sveiseblink er overflatiske sår på hornhinnen etter stråling med ultrafiolett lys. </p> /sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/snoblindhet-eller-sveiseblink/ d9a2f3d2-09ef-40e9-ba15-575ec867bae0 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 08.07.00 +00:00 Nevrasteni - en historie <p> <a href="/forskning-og-intervju/nevrasteni-en-historie/" title="Nevrasteni - en historie"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/r3wodn0pxpqxthy8mt11/Nevrasteni-_elektrobehandling.jpg" alt="Nevrasteni - en historie"/> </a> Nevrasteni er en medisinsk diagnose som sjelden brukes i dag, men som ble forklart som mangel på nervekraft. Sykdommen har likhetstrekk med nåtidens tilstander som kronisk utmattelsessyndrom og utbrenthet. Her forteller lege Kristine Lillestøl om historien til den mye brukte diagnosen. </p> /forskning-og-intervju/nevrasteni-en-historie/ 749647b8-f235-42d9-a58e-9269faa9a7c5 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 07.49.14 +00:00 Gjentatte skrapeskader på hornhinnen <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/hornhinnen-gjentatte-skrapeskader/" title="Gjentatte skrapeskader på hornhinnen"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mp2g4tc7wy5q1mezf3us/11969-2-oye.jpg" alt="Gjentatte skrapeskader på hornhinnen"/> </a> Noen opplever gjentatte episoder med skrapeskader i hornhinnen. </p> /sykdommer/oye/ytre-oyeskader/hornhinnen-gjentatte-skrapeskader/ 2aa14f13-f8ac-4103-9af0-379728cfdf1d nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 07.44.00 +00:00 Skrapeskade på hornhinnen <p> <a href="/sykdommer/oye/ytre-oyeskader/hornhinnen-skrapeskade/" title="Skrapeskade på hornhinnen"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/k6jb39amkbf4doxvrce5/COLOURBOX6241443.jpg" alt="Skrapeskade på hornhinnen"/> </a> Hornhinnen er utsatt for skader der det oppstår små rifter eller avskrapninger av det ytterste cellelaget. Tilstanden gir umiddelbart ubehag i form av smerter, lysskyhet, tåreflod. </p> /sykdommer/oye/ytre-oyeskader/hornhinnen-skrapeskade/ ce4e52fd-d3f4-458c-be86-e99ffa5ae9a2 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 07.18.00 +00:00 Tørre øyne <p> <a href="/sykdommer/oye/diverse/torre-oyne/" title="Tørre øyne"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pffds4j3s8ku24901kog/20165-2-oyet-til-eldre-person.jpg" alt="Tørre øyne"/> </a> Keratoconjunctivitis sicca er det medisinskfaglige uttrykket for tørre øyne som skyldes svekket tårefilm. </p> /sykdommer/oye/diverse/torre-oyne/ 1e9c655b-162b-42f3-b7d5-083304196faa nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 06.51.00 +00:00 Antiblodplate terapi etter hjerneblødning <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/antiblodplate-terapi-etter-hjerneblodning/" title="Antiblodplate terapi etter hjerneblødning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hjcavrdde4m5rlpwmgt3/COLOURBOX18436745.jpg" alt="Antiblodplate terapi etter hjerneblødning"/> </a> Hva er risikoen for en ny hjerneblødning etter at en pasient på forebyggende antiblodplate terapi tidligere har hatt en hjerneblødning. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/antiblodplate-terapi-etter-hjerneblodning/ b7848744-7d40-4f4d-8578-d65a916b12ed nhi@nhi.no (nhi.no) 11.06.2019 05.24.25 +00:00 Astma-app hjelper barn med astma <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/astma-app-hjelper-barn-med-astma/" title="Astma-app hjelper barn med astma"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mtjp33p899qkqm21bhzj/COLOURBOX38448551.jpg" alt="Astma-app hjelper barn med astma"/> </a> En elektronisk Asthma Tracker (e-AT) app bidrar til selvmonitorering og bedrer astmasykdommen blant barn og deres foreldre ifølge en studie. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/astma-app-hjelper-barn-med-astma/ 86745815-2725-46e9-a32e-5111f42ae945 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.06.2019 18.47.14 +00:00 Deltakelse i lagidretter og barns mentale helse <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/deltakelse-i-lagidretter-og-barns-mentale-helse/" title="Deltakelse i lagidretter og barns mentale helse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/olddk3g3ilvxpxtxevnn/33550-2-ballspill-i-gymtimen.jpg" alt="Deltakelse i lagidretter og barns mentale helse"/> </a> Kan deltakelse i lagidretter i ungdomstiden bidra til å forhindre at barn som utsettes for ulike former for overgrep, får en dårligere mental helse som voksne? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/deltakelse-i-lagidretter-og-barns-mentale-helse/ bb50560f-deda-4c2d-affb-585ef1f87182 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.06.2019 11.11.53 +00:00