Nyhetsartikkel

Rydd hjemmet for gamle medisiner

Ifølge Legemiddelverket skjer det hver dag uhell ved at barn får i seg medisiner de finner hjemme.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Mange slike uhell kan lett unngås hvis medisiner oppbevares sikkert og gammel medisin returneres til apoteket, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.

- Alle kan bidra til at faren for uhell og forvekslinger i hjemmet blir mindre, og at medisiner blir destruert slik at de ikke skader miljøet. Apotekene står klare til å ta imot dine gamle og ubrukte medisiner, forteller Hågå.

Legemiddelverket med helseminister Bent Høie i spissen lanserer nå kampanjen "Rydd skapet" med mål om at flere rydder i medisinskapet sitt og returnerer medisinene som ikke brukes til apoteket.

Spar miljøet

Medisiner som ikke er oppbevart på riktig måte kan få store konsekvenser. Hver dag er det barn i norske hjem som får i seg medisiner ved et uhell.

Men dette har også en miljømessig side: Medisiner består av biologisk aktive stoffer som påvirker levende organismer. Derfor skal de ikke kastes i søpla, vasken eller skylles ned i toalettet.

Tall fra Miljødirektoratet viser at apotekene mottar samlet anslagsvis 300 tonn legemidler for destruksjon årlig. Undersøkelser viser at privatpersoner returnerer omtrent 50 prosent av medisinene de kaster til apotekene. Det betyr at omtrent 300 tonn legemidler blir kastet i søppelet eller i avløpet hvert år.

Laila Sortvik Nilssen er seniorrådgiver ved seksjon for preklinikk og klinisk utprøving ved avdeling for legemiddelutredning. Hun har ved en tidligere anledning sagt til NHI.no at ubrukte legemidler skal leveres tilbake til apoteket. Apoteket har plikt til å ta imot ubrukte medisiner for å sende dette tilbake til grossist for forsvarlig destruksjon - som er forbrenning.

- Retur av legemidler til apoteket er et tiltak som bidrar til å redusere utslipp av legemidler til miljøet, sier hun.

Les også: Slik kaster du medisinene dine

Ryddetips

Her er noen tips når du rydder i skapet:

  • Fjern det du ikke trenger, medisiner du ikke husker hvem tilhører eller hva brukes mot, og medisiner som har gått ut på dato.
  • Sørg for at medisinene du beholder er i originalemballasjen, utenfor barns rekkevidde og oppbevares tørt og i romtemperatur (noen medisiner skal oppbevares i kjøleskap, sjekk pakningsvedlegget/emballasjen).
  • Returner medisinene du vil kvitte deg med på apoteket. Fjern etiketter med navn om du ønsker det. Papiremballasje trenger du ikke å levere inn, den kan du heller kildesortere.