Informasjon

Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn er alle former for seksuelle handlinger, inkludert nettovergrep, med barn under 16 år. Begrepet omfatter dessuten både fysiske og internettrelaterte forhold hvor ungdom dras med på seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår.

Hva er seksuelle overgrep mot barn?

Seksuelle overgrep mot barn er forhold hvor barn og ungdom dras med på seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Overgriperen utnytter barnets avhengighet eller egen posisjon. Overgrepene bryter med sosiale tabuer i familie og sosialt miljø og er ulovlig.

Incest innebærer seksuelle forhold mellom nære familiemedlemmer, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn.

Juridiske definisjoner

 • All seksuell kontakt med barn under 16 år er forbudt etter norsk lov
  • Overgripere kan straffeforfølges fra 15-årsalderen (den kriminelle lavalderen)
 • Seksuelt krenkende atferd
  • Det er ikke fysisk kontakt mellom barn og overgriper. Det kan dreie seg om blotting, visning av pornografi, verbal seksuell tilnærming, eller at barnet tvinges til å være til stede under seksuelle handlinger mellom andre
 • Nettovergrep
  • Norsk politi og Kripos bruker betegnelsen "internettrelatert seksuell utnyttelse av barn" om straffbare handlinger via nettet som involverer barn
 • Seksuell handling
  • Det er fysisk kontakt mellom barnet og overgriper. Handlingen omfatter beføling av barnets intime kroppsdeler, eller at barnet må onanere overgriper. 
 • Seksuell omgang
  • Barnet tvinges til samleie eller samleieliknende handlinger. Det kan dreie seg om samleie i skjede, munn eller endetarm, eventuelt inntrengning med fingre eller gjenstander.
Neste side