Informasjon

Selvtillit og selvbilde

Bekreftelse og mestring - to gode byggesteiner

For å bidra til at barnet ditt får et godt selvbilde, er det to ting som har en sterk innvirkning. Dette er bekreftelse og mestringserfaringer. Å skryte i utide er ikke å anbefale.

- Gi heller spesifikk ros istedenfor generell ros. Si hvorfor du roser barnet. Det øker sannsynligheten for at de kan gjenta suksessene. Det er viktig at barnet får et realistisk selvbilde. Skryter vi uhemmet, får barn ofte en urealistisk selvoppfatning. Det er ikke gunstig for barnet. Barn med et realistisk selvbilde takler motgang bedre. Mestringserfaring handler om å lære at det kreves øvelse for å bli god. Klarer du å formidle dette, har du kommet langt i å gi et godt selvbilde. I dagens samfunn kreves det mye omstilling og læring, noe som gjør en slik egenskap ekstra nyttig, sier Kvello.

Å gi et barn plikter og ansvar i hjemmet kan også bidra til å skape et godt selvbilde.

- Plikter, ansvar og rettigheter er viktige deler av oppdragelsen. Vi kan ikke bare ha nytere, vi må også ha ytere. Med økt alder følger flere rettigheter og flere plikter. I dag er det et problem at barn får mye goder uten å jobbe for dem. For barn som får mye, gir lett opp ved motgang. Å være selvstendig, trygg og komfortabel i sosiale fellesskap er mye av det oppdragelse handler om, sier Kvello.

Forrige side Neste side