Informasjon

Selvtillit og selvbilde

Trenger tyve bekreftelser for å oppveie én kritikk

For å gi barna et godt selvbilde og en god start, er det viktig å være bevisst på hvilke ferdigheter, holdninger og verdier man vil videreføre til barna sine.

- Bevissthetsgraden på dette er ofte lav, og det forundrer meg. Jeg tror at foreldre har mye å hente på å bli bevisste på hva de kan gjøre for å gi barnet sitt et godt liv, sier Kvello.

Bekreftelser er sentralt for selvbildet, men noen ganger er det også nødvendig å gi kritikk - hvordan kan man gjøre det på en best mulig måte?

- Jo varmere forholdet mellom dere er, jo mer direkte kan du være når du gir kritikk. Vi tåler lite kritikk fra personer vi opplever ikke liker oss, og tåler mer fra de vi vet liker oss. Du skal forklare hva som er feil, men pass på at du også forteller hva barnet skal gjøre istedenfor. Gi heller ikke kritikk når barnet er i affekt, da skal du trøste og roe ned barnet. Pass også på at du ikke blir en bedreviter. Forskning viser at vi tåler lite kritikk. Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får. Det vil si at vi trenger veldig mange bekreftelser fra dem som skal gi oss kritikk. Pass på når du gir kritikk, at du er på gjøre-nivå og ikke være-nivå. Fokuser på hva du har gjort, ikke hvem du er. Sier vi ting som at "du er sånn", "du bruker alltid", så går man lett i forsvar, sier Kvello.

Forrige side Neste side