Informasjon

Selvtillit og selvbilde

Byggherren har bare en viss kontroll

Et dårlig selvbilde kan arves - sosialt sett.

- Det er vanskelig for foreldre med et ubalansert selvbilde å få barn med godt selvbilde. Skammen over deg selv blir overført til barnet. Du kan og tenke at "mitt barn ikke skal bli som meg" og gi for mange ubegrunnede positive tilbakemeldinger. Faren da er at barnet får et for høyt selvbilde. I små samfunn kan det også være snakk om stempling. "Du vet hvordan Hågensen familien er. Der er det bare drikking og herjing. Ungene er akkurat som foreldrene!". Som barn i et miljø der det er så sterke forventninger om hva du kan bli, er det vanskelig å gjøre opprør. Det går jo, men det krever ekstra mye, sier Kvello.

Selvbildet ditt blir først og fremst formet av de som står deg nærmest.

- De nærmeste er de som gleder oss mest og smerter oss mest. Det er ofte de samme relasjonene som nevnes når vi snakker om hvem som har bygd oss opp, som også er skyld i et dårlig selvbilde, sier Kvello.

Så både for høyt selvbilde og for lavt selvbilde kan være uheldig. Et balansert selvbilde er det vi bør strekke oss etter.

- Det er vanskelig å skape et individ. Det er ikke som å bake en kake. Det å bli menneske er en konstruksjon der byggherren bare har en viss kontroll, sier Kvello.

Forrige side