Nyhetsartikkel

Ser barna for mye på TV?

Mye TV-tid kan gi økt risiko for psykiske vansker.

Barn som tilbringer mer enn to timer foran en datamaskin eller TV-skjerm er mer utsatt for psykiske vansker, uavhengig av hvor fysisk aktive de er.

Det viser en ny studie fra University of Bristol som har undersøkt om det er en sammenheng mellom for mye TV-titting og psykiske lidelser.

Studien innvolverte mer enn 1000 barn i alderen 10 til 11 år. Forskerne målte tiden barna brukte foran TV-skjermen eller dataskjermen. I tillegg utarbeidet de et mål for psykiske velvære.

Les også: Mindre TV-titting kan redusere fedme

To timer for mye

Resultatene viste at barn som sitter foran TV-en eller datamaskina mer enn to timer per dag, oftere hadde psykiske problemer enn andre barn- uavhengig av hvor mye tid barna brukte på fysisk aktivitet.

Ifølge studien, hadde barn som tilbrakte mer enn to timer om dagen foran en skjerm omtrent 60 prosent høyere risiko for å utvikle psykiske problemer enn barn som satt færre timer foran skjermen.

- Vi kan ikke stole på at fysisk aktivitet skal "kompensere" for mange timer foran skjermen, sier hovedforfatter Angie Page i en nyhetsmelding til universitet sine hjemmesider.

- Å se på TV eller spille dataspill i mer enn to timer per dag er knyttet til større psykiske vansker uavhengig av hvor aktive barna er, sier hun.

Hvorfor det er en slik sammenheng, er ennå ikke kartlagt tilstrekkelig, og kanskje er det ikke selve TV-tittingen som er årsaken til problemet. En av årsakene kan være et resultat av at barn med psykiske vansker, som for eksempel ekstrem sjenanse, i større grad enn andre velger TV eller dataspill framfor sosiale aktiviteter.

Les også: Hvorfor blir vi fetere jo mer vi ser på TV?

Begrens tiden!

Barns psykologiske velvære ble vurdert på grunnlag av et spørreskjema. Barna ble bedt om å rangere en rekke utsagn på en tre-punkts skala. De ble bedt om å vurdere utsagn som: "Jeg er ofte ulykkelig, nedtrykt eller på gråten ", "Jeg er ofte mye alene" eller "Jeg liker å holde meg for meg selv".

Angie Side oppfordrer foreldre til å begrense tiden barna bruker foran skjermen. Hun sier at enkelte foreldre bruker tv-titting som en gulrot for at barn skal være fysisk aktive, men heller ikke dette er en heldig løsning, hvs dette fører til at timene foran skjermen blir for mange.

Andre studier

Tidligere studier har også sett på om TV kan påvirke barns atferd senere i livet.

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i september 2007, er mye TV-titting i barndommen forbundet med konsentrasjonsproblemer i ungdomstiden. NHI.no har omtalt studien som viste at barn som så på TV i over to timer om dagen som barn, og spesielt de som så på TV i over tre timer per dag, hadde over gjennomsnittlige symptomer på konsentrasjonsproblemer i ungdomstiden.

Les hele artikkelen her

I mai i år viste en studie av 1.300 barn ved Universitetet i Montreal at småbarn som så mye på TV i mindre grad en andre klarte seg bra på skolen og oftere hadde et dårligere kosthold enn andre.

En studie fra 2004 ved Children's Hospital i Seattle, fant at nivået av ADHD hos barn økt i takt med TV-titting.