Informasjon

Skader med tåteflaske og smokk

Hvor mange ulykker oppstår når barn bruker tåteflaske og narresmokk?

Amerikanske forskere har undersøkt hvor ofte det oppstår uhell mens barn under tre år bruker tåteflasker, narresmokk eller tutekopp.

Studien er publisert i tidsskriftet Pediatrics. Forskerne undersøkte antall ulykker i USA i perioden 1991 til 2010 og fant ut at minst 45 000 barn ble skadet på grunn av bruken av tåteflaske, narresmokk eller tutekopp.

Les også: Spedbarns matvaner

Tallene er hentet fra akuttmotaket fra omtrent 100 amerikanske sykehus. Forskerne har analysert datene, og fant mer enn 2200 tilfeller av slike skader hos barn under tre år i denne perioden. Med dette tallet som bakgrunn, gjorde de et estimat for hele landet.

Les også: Skal barnet ha smokk?

Tåteflaske verst

Det var tåteflasken som kom verst ut. Den utgjorde 66 prosent av alle skadene. Deretter kom smokk og tutekoppen.

De fleste uhellene skjedde ved at barnet falt mens det brukte flasken. Dette førte gjerne til blåmerker og kutt i munnen og i ansiktet, eller skader på tennene. Trolig har dette skjedd mens barnet har gått eller løpt med flasken i munnen. Forskerne skriver at få av disse ulykkene var svært alvorlige.

Forskerne mener at risikoen for å bli skadet, blir mindre om barna blir lært til å sitte mens de drikker. De skriver også at foreldrene bør ta denne risikoen med i betraktningen når de avgjør om barnet skal bytte fra flaske til kopp.

Les også: Smokk og ørebetennelse

Utsatte ettåringer

Barn i ettårs-alderen stod for to av tre skader som ble undersøkt av forskerne. I den alderen lærer barn å gå og er mer utsatt for fall.

Les også: Økt fysisk aktivitet blant småbarn

Både American Academy of Pediatrics (AAP) og American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) anbefaler at barn begynner å drikke av vanlige kopper ved 12 måneders alder.

Dette er den første studien der man har brukt et nasjonalt representativt utvalg for å undersøke skadene forbundet med flasker, smokker og tutekopper som ble behandlet i amerikanske akuttavdelinger.

Her kan du friske opp førstehjelpkunnskapene dine

Kilder

Referanser

  1. Keim S, Fletcher E, et.al.. Injuries Associated With Bottles, Pacifiers, and Sippy Cups in the United States, 1991–2010. Pediatrics 2012; 129: 1104-1110. Pediatrics