Intervju

Skolevegring - hva gjør vi når barnet ikke vil gå på skolen?

- Skolevegring tar tid å løse. Og det er en krevende situasjon å stå i, sier Sindre Holme. Han har hatt omsorg for barn med skolevegring og vet at det er viktig å beholde en god relasjon til barnet som ikke vil gå på skolen. Nå jobber han for å utvikle et strakstiltak mot skolevegring – et spill for mobil.

Temaside om Korona

- Som pårørende til et barn med skolevegring kan man fort bli sint på systemet. Og sint for at man ikke får hjelp som fungerer. Man blir ivrig på å finne syndebukker. Men det hjelper jo veldig lite, sier Sindre Holme.

Holme har hatt omsorg for barn med skolevegring. Erfaringene som han har gjort, har ført til at han skiftet jobb: han vil hjelpe barn med angst og skolevegring.

- Når et barn vegrer seg for å gå på skolen, skjønner man først ikke hva som skjer. Er det skulking? Deretter blir man opprørt, for slik skal det ikke være: Barnet skal jo på skolen, forteller Holme.

- Og man føler seg veldig alene i situasjonen.

Føler skyld

Mange barn vegrer seg for å gå på skolen. Kanskje har de vondt i magen eller i hodet. De vil bare være hjemme. Ingen skjønner helt hva det er som skjer, og problemene havner i sprekker i gulvet. Hvem skal hjelpe og hvordan skal det skje?

- Som forelder kan man føle det er umoralsk at barnet ikke går på skolen. Å gå på skole er et gode, noe alle barn skal. Derfor får mange foreldre skyldfølelse, sier Holme.

Etter hvert skjønner de voksne rundt barnet at det er skolevegring det er snakk om - og ser det emosjonelle ubehaget som er knyttet til skolen.

- Jeg har skjønt at det som utløser skolevegring, ikke er det samme som det som opprettholder det. Problemene kan vedvare, selv om man fjerner det som utløser vegringen, sier Holme.

- Skolevegring opprettholdes ved at man kommer inn i et bestemt adferdsmønster. Og det er dette mønsteret man må prøve å bryte og komme seg ut av, sier han.
For tenk deg at du er barn. Og du holder deg borte fra skolen i dager om gangen. Du skiller deg ut fra resten av klassen. Når du kommer tilbake til skolen etter å ha vært borte noen dager, spør alle hvor du har vært. Det har du ikke noe klart svar på, kanskje forstår du ikke selv hvorfor du har vært borte. Du føler det er noe galt med deg og vil unngå disse situasjonene. Og du unngår å gå på skolen.

Neste side