Nyhetsartikkel

Slik er barns oppvekst i Norge akkurat nå

Barn og unge som vokser opp i Norge - hvordan har de det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I UNICEFs sammenligning av 29 land i den rike del av verden, kommer Norge ut som nummer to. Å vokse opp i Norge byr på noen utfordringer og utallige muligheter.

I denne artikkelen kan du lese om hva tallene forteller om barn og unges oppvekst i Norge i 2015.

Visste du at tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene sine? At færre barn og unge dør av sykdom og ulykker enn tidligere? Og at ni av ti elever sier at de trives på skolen?

Men det er også sider som bekymrer: Hver 20. person har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine, før de fylte 18 år. 1 av 6 barn i 3. klasse har overvekt eller fedme. Og mer enn 1 av 10 unge kvinner i alderen 16–24 år konsulterer psykolog i løpet av et år.

Tallene er hentet fra oppvekststatus 2015 - en ny side lansert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Du finner sidene om Oppvekststatus her

Målet er å samle harde fakta på hvordan barn og unges oppvekstvilkår er i Norge i dag, slik at et helhetsbilde av hvordan det er å vokse opp i Norge blir mer tilgjengelig.

- Vi har jobbet med eksperter og forskere på feltet. Vi ønsket å samle informasjon om barn og unges oppvekst og legge det ut på nett slik at det blir lett tilgjengelig for politikere, beslutningstakere, fagfolk og andre som jobber med oppvekst og som har muligheter til å påvirke oppvekstvilkår, sier Mona Renolen (til høyre) og Lotte Cathrin Andersen ved Bufdir til NHI.no.

Fornøyd med foreldrene

Foreldrene er de viktigste personene i barnas liv, og norske foreldre er også mer involvert i barna enn noen gang før. Men dagliglivet i familien har i de siste tiårene gjennomgått forholdsvis store endringer.

- Tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene. Dette har vært stabilt over 10 år, men antall samboende par øker i forhold til gifte. Det er også mer delt omsorg enn før. Etter en skilsmisse har 25 prosent av foreldrene delt omsorg, men det er fremdeles slik at de fleste bor hos mor etter en skilsmisse, sier Andersen.

Foreldre bruker i dag mer tid på barna enn tidligere. Til tross for at mødre er mer yrkesaktive enn tidligere, bruker de like mye tid på barna. Fedre bruker mer tid på barna, så summen blir at foreldrene bruker mer tid enn før.

Og på sett og vis kan man si at foreldre får betalt for innsatsen sin: Ungdata viser at 80 prosent av barna er enten ganske eller veldig fornøyd med sine foreldre. 33 prosent av 10–12-åringene ser minst en av besteforeldrene ukentlig.

Men samtidig viser også undersøkelsene at forholdsvis mange barn har oppvekstbetingelser som kan være vanskelige: En av fire norske barn har én eller to foreldre som har en psykisk lidelse eller misbruker alkohol. Stadig flere bekymringsmeldinger blir mottatt av barnevernet - som igangsetter tiltak for langt flere barn enn tidligere. De aller fleste får hjelpetiltak i sitt eget hjem fra barnevernet. Det er imidlertid usikkert om det at barnevernet får flere henvendelser, betyr at flere barn opplever omsorgssvikt, eller om det betyr at flere enn tidligere melder fra.

Neste side