Nyhetsartikkel

Slik reagerer babyen på en klem fra foreldrene

Japanske forskere har funnet ut at når spedbarn får en klem, roer hjertet seg. Men det kommer an på hvem som gir klemmen.

Japanske forskere har undersøkt hjerterytmen hos spedbarn når de får en klem og blir holdt av foreldrene. Og sammenlignet med hva som skjer når klemmen blir gitt av en fremmed. 

Studien er publisert i tidsskiftet iScience. Et av målene bak forskningen var å finne ut om er klem virker beroligende på små barn. 

Forskerne skriver i sammendraget av studien at foreldre klemmer babyene sine for å vise kjærlighet og glede. Men hvordan spedbarn reagerer på den samme klemmen, har vært ukjent. 

Rolig hjerte

Forskerne undersøkte altså hjertefrekvensen til barn under ett år når de fikk en klem, og når de ble holdt i armene. De undersøkte både når dette ble gjort av foreldre eller nærmeste omsorgsperson og av en fremmed. 

Resultatene viste at spedbarn så små som fire måneder fikk roligere hjertefrekvens da de fikk en klem av en av foreldrene. Hvis klemmen ble gitt av en fremmed, hadde det ikke tilsvarende effekt på hjertet.

Resultatene viste også at det å bli holdt for å få mat eller bli bært, påvirket ikke barnet på samme måte som klemmen - heller ikke når dette ble gjort av foreldrene.  

Sachine Yoshida er er av forfatteren bak studien. Hun sier i en nyhetsmelding at også foreldrenes hjertefrekvens ble påvirket av å gi babyen en klem.  

- Vi fant ut at både spedbarn og foreldre slapper mer av ved å klemme, sier hun. 

Skiller mellom kjent og fremmed

Forskerne sier at de hadde forventet at en klem ville påvirke spedbarn og kanskje roe ned en situasjon med mye gråt. Litt overraskende var det derfor at den beroligende effektene av en klem ble observert hos barn som verken gråt eller var urolig.

Forskerne mener tidligere studier støtter funnene som er gjort: Når et spedbarn er 12 uker gammel, kan det skille mellom foreldrene eller nærmeste omsorgsperson eller en fremmed. 

De skriver at resultatene antyder at en klem gitt av foreldrene ligger til grunn for bindingen mellom barn og foreldre og er viktig for barnets psykofysiologiske utvikling. 

Kilder

Referanser

  1. Yoshida S, Kawahara Y, et.al. Infants Show Physiological Responses Specific to Parental Hugs. iScience 2020. doi:https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.100996
  2. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/cp-ycf040220.php
  3. https://www.medicalnewstoday.com/articles/young-children-find-a-parents-hug-more-calming-than-a-strangers#What-the-researchers-saw