Nyhetsartikkel

Små barns utvikling kan forsinkes med mye skjermtid

En studie publisert i Jama Pediatrics viser at små barn som får bruke mye tid foran en skjerm, har økt risiko for forsinket utvikling.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Små barn som får bruke mye tid bak en skjerm kan få forsinkede ferdigheter, både sosialt, motorisk og språklig. 

Det viser forskning fra Canada, som er er publisert i Jama Pediatrics i januar 20191.

Les mer om studien her

Ferdigheter og utvikling

Studien inkluderer over 3000 kvinner fra Calgary i Canada som var gravide mellom 2008 og 2010.

Mødrene ble spurt om barnas skjermbruk. De svarte på hvor mange timer barna deres brukte på ulike skjermenheter som TV, nettbrett og ulike spillsystemer. De fylte også ut spørreskjemaer om barnets ferdigheter og utvikling da barna var to, tre og fem år. 

I tillegg svarte mødrene på spørsmål om barnets ferdigheter innen språk, motorikk (som å gå og løpe), finmotorikk, problemløsing og sosiale ferdigheter.

Les også: Skjermvett for de yngste

Det ble også hentet inn informasjon om hvor ofte barna ble lest for, hvor fysisk aktive de var, hvor mye de sov, forholdet til foreldrene, bruk av barnepass, mors utdanningsnivå og foreldrenes inntekt.

Skjermtid

I gjennomsnitt hadde barna følgende skjermtid: 

  • 17 timer i uken da barna var to år
  • 25 timer i uken da barna var tre år 
  • 11 timer i uken da barna var fem år 

Forskerne analyserte skjermtiden og satte det i sammenheng med barnas utvikling. I hovedsak var høyere skjermtid knyttet til dårligere utviklingsvurderinger på alle punkter.

For eksempel: Om et barn på to år hadde mye skjermtid, var dette forbundet med dårligere utvikling da barnet ble tre år. Mønsteret var det samme om barnet hadde mye skjermtid da det var tre år - dette førte til dårligere utvikling ved fem årsalder. 

Les også: Bekymringsfult om barn, søvn og skjermtid

Legg en medieplan

Forskerne konkluderer med at det er en sammenheng mellom skjermtid og barns utvikling. De foreslår at familien legger medieplaner og regulerer skjermtiden for å imøtegå de potensielle konsekvensene av overdreven bruk.

I denne studien har forskerne tatt hensyn til ulike miljøpåvirkninger og andre faktorer knyttet til oppdragelse av barn. Men barns utvikling avhenger av en rekke komplekse faktorer. En svakhet ved studien er derfor at det er vanskelig å vurdere alle faktorer som påvirker et barn. Å si med sikkerhet at mye skjermtid fører til dårlig utvikling blir vanskelig. 

Kilder

Referanser

  1. Madigan S, Browne D, et al. Association Between Screen Time and Children's Performance on a Developmental Screening Test. JAMA Pediatrics 2019.