Nyhetsartikkel

Små grep i gymtimene gir bra resultat

Gym i skoletiden kan få enda mer effekt med noen enkle grep.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvis barna får spille fotball tre mot tre på små baner, kan de forbedre formen betraktelig på kort tid. Det viser forskning fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Studien er publisert tidsskriftet "European Journal of Sport Science".

Om barna spiller fotball, basketball eller innebandy er ikke så viktig. Saken er at formen hos skolebarn i alderen 9 til 10 år blir forbedret med opp til 30 prosent etter bare noen ukers trening.

Les også: En time om dagen er ikke nok

Men det er viktig hvordan spillet blir organisert – de som deltar blir mer aktive hvis banen gjøres mindre og spillerne blir færre. Forskningen viser at også barn som ikke er vant til å spille ball fra før, får god effekt av dette. Poenget er at alle deltagerne blir involvert og får høy puls. I denne aktuelle studien spilte skolebarn i 9-årsalderen ballspill i hver gymtime i en periode på seks uker.

- Undersøkelsen vår viser at ballspill kan brukes til å intensivere gymtimene og kan bidra vesentlig til å forbedre barnas fysiske form. Ballspill på små baner og med små grupper gir høy puls. Involveringen blir stor til alle deltagerne, sier forskningsleder Peter Krustrup fra Center for Holdspil og Sundhed i en nyhetsmelding fra universitetet sine hjemmesider.

Les også: Inaktivitet - en folkesykdom

Intervalltester

I studien deltok 100 elever fra fem 3. klasser i Danmark. Resultatene som nylig er publisert, er en del av et stort forskningsprosjekt som blir gjennomført blant annet i samarbeid med Danmarks Idretsforbund.

Forskerne undersøkte effekten av ballspill der lagene bestod av tre barn på hvert lag. Gjennomsnittspulsen på barna var høy - 75-80 prosent av maksimalpuls. Og i 10-20 prosent av tiden lå pulsen i den høyeste sonen for intensitet.

Les også: Tren og bli glad og gammel!

Gymtimene ble gjennomført to ganger i uken, 30 minutter hver gang. Alle barna som deltok i forsøket, opplevde stor framgang etter seks uker. Dette gjaldt både jenter og gutter, normalvektige og overvektige, trente og utrente. Barna ble testet i form av en Yo-Yo test - en løpstest i intevallform for barn.

En Yo-Yo intervalltest for barn måler løpsprestasjoner og skal være et godt måt for formen til skolebarn. Den går ut på korte intervaller med gradvis stigende hastighet fram og tilbake mellom toppmarkeringer med 16 meters avstand.

I gjennomsnitt fikk barna en forbedring i formen på 20 prosent. Enkelte fikk så mye som 30 prosent forbedringer av formen.

I en kontrollgruppe der barna deltok i like mange gymtimer, men med aktivitet der pulsen lå på lav til moderat, så man ingen framgang i formen.

Les også: Trening gir bedre resultater på skolen

Mer gym i skolen?

I Norge kan denne studien fra Danmark være med å belyse spørsmålet rundt mer gym i skolen.

I februar 2014 publiserte Helsedirektoratet en ny rapport om fysisk aktivitet. Den viser at med unntak av de yngste barna, er det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen urovekkende lavt. Aktivitetsnivået synker allerede fra 6 til 9-års alderen. Blant anbefalingene i rapporten, er innføring av daglig kroppsøving i skolen. Den potensielle velferdsgevinsten av et slikt tiltak beregnes til 27 ganger kostnadene (som er beregnet til 7500 kroner per elev per år). Dessuten vil deltagelse i fysisk aktivitet og idrettsaktiviteter i ung alder være viktig for aktivitetsvaner senere i livet.

Les mer om dette i vår artikkel: Urovekkende lavt nivå av fysisk aktivitet

Denne studien fra Danmark kan i så måte være et viktig bidrag i denne debatten. Studien viser også effekten av fellesskapet i lagspill framfor effekten av at barna bruker gymtimen på egen hånd.

Morten Mølholm er utviklingssjef i Danmarks Idrettsforbund og sier i nyhetsmeldingen at han har tro på aktiviteter som virker inkluderende for barna. Spill på små baner gir flere ballberøringer og dermed mer engasjement og motivasjon for barna. Han håper at denne kunnskapen om organisering av aktiviteten skal bli gitt videre til skolene.

Det er også et poeng at det er enkelt å organisere intense treninger i skolen. I tillegg til at det ikke skal mye tid til for å oppnå store forbedringer i elevenes fysiske form.

Les også: Mer kunnskap - mindre helse?

Kilder

Referanser

  1. http://www.holdspil.ku.dk/nyheder/