Nyhetsartikkel

Småbarn og bruk av mobile enheter

I en amerikansk studie fant forfatterne at 97 prosent av barn i aldersgruppen 6 måneder til fire år i et bestemt område brukte mobile enheter. De fleste begynte å bruke det før de ble ett år.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien baserer seg på en spørreundersøkelse som ble delt ut til foreldre til 350 barn som oppsøkte en helsestasjon for barn i et fattig område av en by (i USA).

Forskerne fant at de fleste av husholdningene hadde TV, 83 prosent hadde nettbrett og 77 prosent hadde smarttelefoner. Ved fire-års alder hadde halvparten av barna sin egen TV og 3/4 av barna hadde sin egen mobile enhet. Nesten alle barna (97 prosent) brukte mobile enheter, og de fleste begynte å bruke det før de fylte ett år.

Ingen sammenheng med utdanningsnivå

Foreldre ga de mobile enhetene til barna sine når de gjorde husarbeid (70 prosent), for å holde barna rolige på offentlige steder (65 prosent), for å kunne løpe ærend (58 prosent) og ved leggetid (29 prosent).

Ved to-års alderen brukte de fleste av barna mobile enheter daglig, og brukte omtrent like mye tid på TV og mobile enheter. De fleste 3- og 4-åringer klarte fint å bruke dem uten hjelp, og en tredjedel brukte flere ulike medier samtidig. Særlig apper som YouTube og Netflix var populære.

Verken alder ved førstegangsbruk eller om barnet eide en mobil enhet hadde noen sammenheng med etnisitet eller foreldrenes utdanningsnivå.

Forfatterne skriver at barn bruker mobile enheter til spill, se på videoer, kommunisere, ta bilder og få tilgang til apper.

Behov for oppdaterte anbefalinger

Den raske tilpasningen barn har til mobile enheter har trolig en innvirkning på familiedynamikk, barnas helse, utvikling og leseferdighet. Men forskning på bruk av mobile enheter blant små barn henger etter. Et første steg er derfor å se på når og hvordan barn bruker mobile enheter, og om denne bruken varierer i ulike befolkningsgrupper.

I konklusjonen skriver forfatterne at funnene ikke belyser den påvirkningen mobile enheter har på barn og deres familier: De beskriver bare digitale mediers sterke evne til å fange oppmerksomheten og mønstrene i bruk av disse. Tilgang til, kjennskap til og ferdigheter i bruk av mobile enheter er et første steg i å oppnå digital kompetanse, men sosialisering med foreldres engasjement er kritisk for utviklingen av sunne og produktive måter å integrere digital teknologi i familielivet. Videre skriver de at det er behov for studier som kan bidra til bedre anbefalinger for familier om småbarns bruk av mobile enheter.

Forfatterne angir at studien har begrenset gyldighet. Siden de studerte barns bruk av medier i et fattig byområde, er det ikke gitt i hvilken grad funnene kan generaliseres.

Kilder

Referanser

  1. Kabali HK, Irigoyen MM, Nunez-Davis R, Budacki JG, Mohanty SH, Leister KP, Bonner RL. Exposure and Use of Mobile Media Devices by Young Children. Pediatrics 2015. pediatrics.aappublications.org