Nyhetsartikkel

Småbarn og skjermbruk

Barn under to år bør ikke bruke skjerm i det hele tatt, og barn i alderen to til fem år bør ikke tilbringe mer enn en time per dag foran skjerm.

Dette er rådene Verdens Helseorganisasjon gir om skjermbruk for de minste, og som også gis i Medietilsynets veileder om skjermbruk for barn i alderen 0-6 år.

Helsedirektoratet har per juli 2021 et høringsutkast ute for Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro. Om småbarn og skjermbruk skriver de blant annet at det ikke anbefales at barn under to år bruker skjerm i det hele tatt. Verken TV, dataspill, nettbrett eller mobil. Fra barnet er to år bør skjermtid begrenses til én time om dagen.

Maks en time om dagen

I Medietilsynets veileder Småbarn og skjermbruk (0-6 år) gis råd til foreldre om alt fra tidsbruk med bruk av skjerm som er passende for barnet, til hvordan du kan gå frem for å velge riktig innhold.

Ifølge veilederen har nær halvparten av barn i alderen ett til fem år tilgang til TV og nettbrett. Hver fjerde 4-5 åring har eget nettbrett. Når barnet begynner å se på skjerm, anbefales det å la barnet se sammen med en voksen, og i maksimalt en time per dag.

Veilederen minner om at barnet bør være i fysisk lek hver dag, og at du gjerne kan lage regler for skjermbruk. Ikke bare for hvor lenge barnet kan være foran skjerm, men også hvor og når det er greit å bruke skjerm, og at man ikke skal ty til det hver gang barnet kjeder seg.

Les mer om Verdens helseorganisasjons anbefalinger om fysisk aktivitet, inaktivitet og søvn for barn under fem år: Barn må leke mer

Unngå skjerm like før leggetid

Bruk også tid på å finne ut hva som er passende innhold for barnet ditt å se. Bruk gjerne foreldrekontroll. Dette er innstillinger som kan begrense at barn kommer over skadelig innhold på nett, men vær klar over at du likevel må følge med selv også.

Gjør gjerne skjermbruken til noe hyggelig dere gjør sammen. Vis barnet hvordan det raskt kan skru av skjermen dersom det ser noe ekkelt, og sørg for at det har en god sittestilling når det ser på skjerm.

Unngå at barnet ser på skjerm like før leggetid. Det kan virke stimulerende på barnet og gjøre det vanskelig å fall til ro og sove.

Les også: Bekymringsfullt om barn, søvn og skjermtid

Kilder

Referanser

  1. Medietiilsynet: Barn og skjermbruk - en god start www.medietilsynet.no
  2. Medietilsynet: Barn og skjermbruk (0-6 år) www.medietilsynet.no
  3. Helsedirektoratet: Nasjonale råd for fysisk aktivitet og tid i ro www.helsedirektoratet.no