Intervju

Småbarnsmødre sover langt dårligere enn fedrene

Med barn i huset får mor betydelig færre søvntimer og redusert søvnkvalitet. Men dette gjelder ikke for far. Det viser en stor studie om foreldres søvnmønster. - Mange fortsetter med å sove lettere, selv om barnet har sluttet å våkne om natten og vanligvis sover godt. Det virker som vi har en radar som foreldre, som gjør at man alltid er på vakt, sier helsesykepleier Nina Misvær.

Forskerne bak studien, som ble presentert under en stor konferanse i regi av American Academy of Neurology i april 2017, har analysert data fra nesten 6000 deltagere i alderen 45 år og yngre. De fant ut at å ha barn i huset reduserer antall timer med søvn mor får i løpet av natta. Mens fars søvntimer ikke ble påvirket.

Og kanskje ikke så overraskende: kvinner med barn rapporterer om at de er langt mer trøtte på dagtid enn kvinner uten barn.

For mange vil nok kjenne seg igjen: våkenettene med barnegråt eller tenåringer som snart burde være hjemme. Populært blir det sagt at dette holder mor våken, og at far sover som en stein.

Denne studien viser at det er hold i myten.

- Går an å forebygge dårlig søvn

Nina Misvær (2).jpg
Nina Misvær er forsker ved OsloMet.

For når de små barna ikke vil sove om natta, våkner ofte og vil ligge i foreldrenes seng, er det ikke bare de små som blir trøtte. Dårlig søvnmønster kan bli alvorlige og gjennomgripende også for foreldrene.

Nina Misvær (bildet) er helsesykepleier, forfatter og forsker ved OsloMet, og har blant annet skrevet boka "Sove hele natta – en håndbok for foreldre om barn og søvn". Hun er ikke involvert i den omtalte studien. 

Misvær sier at foreldre kan bli svært stresset når de ikke får nok søvn.

- Noen foreldre tror barn skal sove hele natta, men slik er det ikke. "Å sove som et barn" er helt misvisende. Barn sover urolig, og det er normalt med oppvåkning om natten - noe mange foreldre ikke forventer, sier hun.

- Foreldre trenger søvn for å være gode foreldre, og barn trenger søvn for å utvikle seg optimalt. Jeg er opptatt av at det går an å forebygge søvnvansker. Og da må man starte med å fremme gode søvnvaner når barna er små. Helsestasjonen er eksperter på søvn, og her kan foreldre få individuelle råd og støtte på hvordan de kan gå frem for å lykkes å lære barnet sitt å sove. Men endringene må først skje hos foreldrene, de må virkelig ville det, sier hun.

Neste side