Nyhetsartikkel

Småbarnsmødre sover langt dårligere enn fedrene

Med barn i huset får mor betydelig færre søvntimer og redusert søvnkvalitet. Men dette gjelder ikke for far. Det viser en ny, stor studie om foreldres søvnmønster.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne bak studien, som skal presenteres under en stor konferanse i regi av American Academy of Neurology i april, har analysert data fra nesten 6000 deltagere i alderen 45 år og yngre. De fant ut at å ha barn i huset reduserer antall timer med søvn mor får i løpet av natta. Mens fars søvntimer ikke ble påvirket.

Og kanskje ikke så overraskende: kvinner med barn rapporterer om at de er langt mer trøtte på dagtid enn kvinner uten barn.

For mange vil nok kjenne seg igjen: våkenettene med barnegråt eller tenåringer som snart burde være hjemme. Populært blir det sagt at dette holder mor våken, og at far sover som en stein.

Denne studien viser at det er hold i myten.

- Går an å forebygge dårlig søvn

Nina Misvær.jpg

For når de små barna ikke vil sove om natta, våkner ofte og vil ligge i foreldrenes seng, er det ikke bare de små som blir trøtte. Dårlig søvnmønster kan bli alvorlige og gjennomgripende også for foreldrene.

Nina Misvær (bildet) er helsesøster, forfatter og forsker, og har blant annet skrevet boka "Sove hele natta – en håndbok for forelde om barn og søvn". 

Hun sier at foreldre kan bli svært stresset når de ikke får nok søvn.

- Noen foreldre tror barn skal sove hele natta, men slik er det ikke. "Å sove som et barn" er helt misvisende. Barn sover urolig, og det er normalt med oppvåkning om natten - noe mange foreldre ikke forventer, sier Misvær.

- Foreldre trenger søvn for å være gode foreldre, og barn trenger søvn for å utvikle seg optimalt. Jeg er opptatt av at det går an å forebygge søvnvansker. Og da må man starte med å fremme gode søvnvaner når barna er små. Helsestasjonen er eksperter på søvn, og her kan foreldre få individuelle råd og støtte på hvordan de kan gå frem for å lykkes å lære barnet sitt å sove. Men endringene må først skje hos foreldrene, de må virkelig ville det, sier hun.

Forskerne bak den aktuelle studien definerte tilstrekkelig søvn per natt som 7 til 9 timer, mens mindre enn seks timer ble definert som for lite.

Sammenlignet med kvinner som ikke hadde barn i huset, fant forskerne ut at det for kvinner som hadde barn, var det 14 prosent mer sannsynlig at de sov sju timer eller mindre per natt.

Dårlig søvn økte med antall barn i husholdet: hvert barn økte risikoen med dårlig søvn med 50 prosent for mødrene.

Ingen andre faktorer - som trening, sivilstatus eller utdanning påvirket hvor mange timer kvinnene sov.

Men altså: forskerne fant ikke at fedrenes søvnkvalitet ble forringet med barna i huset.

- Mange fortsetter med å sove lettere, selv om barnet har sluttet å våkne om natten og vanligvis sover godt. Det virker som vi har en radar som foreldre, som gjør at man alltid er på vakt, selv om man sover, sier Misvær.

Hun bekrefter at kvinner gjerne rapporterer om mer bekymring enn menn, og vi vet at dette kan bidra til at man sover dårligere. En kombinasjon av mødres engstelse og barns dårlig søvn de første leveårene kan være en grunn til at kvinner fortsetter sitt dårlige søvnmønster, mener Misvær.

Neste side