Intervju

Småbarnsmødre sover langt dårligere enn fedrene

Fedre sover godt

Forskerne bak den aktuelle studien definerte tilstrekkelig søvn per natt som 7 til 9 timer, mens mindre enn seks timer ble definert som for lite.

Sammenlignet med kvinner som ikke hadde barn i huset, fant forskerne ut at det for kvinner som hadde barn, var det 14 prosent mer sannsynlig at de sov sju timer eller mindre per natt.

Dårlig søvn økte med antall barn i husholdet: hvert barn økte risikoen med dårlig søvn med 50 prosent for mødrene.

Ingen andre faktorer - som trening, sivilstatus eller utdanning påvirket hvor mange timer kvinnene sov.

Men altså: forskerne fant ikke at fedrenes søvnkvalitet ble forringet med barna i huset.

- Mange fortsetter med å sove lettere, selv om barnet har sluttet å våkne om natten og vanligvis sover godt. Det virker som vi har en radar som foreldre, som gjør at man alltid er på vakt, selv om man sover, sier Misvær.

Hun bekrefter at kvinner gjerne rapporterer om mer bekymring enn menn, og vi vet at dette kan bidra til at man sover dårligere. En kombinasjon av mødres engstelse og barns dårlig søvn de første leveårene kan være en grunn til at kvinner fortsetter sitt dårlige søvnmønster, mener Misvær.

Forrige side Neste side