Intervju

Småbarnsmødre sover langt dårligere enn fedrene

Blir søvnproblemet kronisk?

En norsk studie publisert i BMC Pregnacy & Childbirth i 2015, har også undersøkt mødres søvn både ved 32 uker av graviditeten, 8 uker etter fødselen og da barnet var to år. Forskerne har brukt data fra AHUS-studien, en stor undersøkelse av 1480 gravide kvinner ved Akershus universitetssykehus.

Kvinnene svarte på en rekke spørsmål om søvn og fysisk helse på de tre ulike tidspunktene. 

Forskerne skriver at søvnløshet er en av de vanligste helseplagene i befolkningen generelt. Det er anslått at 10 til 15 prosent av den voksne befolkningen oppfyller kriteriene for å lide av søvnløshet, og at dette rammer kvinner oftere enn menn. Dette kjønnsmønsteret starter ifølge forfatterne i slutten av tenårene. De hevder videre at mange kvinner opplever redusert søvnkvalitet under svangerskapet og selvsagt etter fødselen og i den første småbarnsperioden. Men forskerne ønsket å vite hvordan situasjonen var også to år etter fødselen. De viser til en annen norsk studie som viser at småbarn ofte sover bedre etter 18 måneder og at det derfor er mulighet for foreldrene å sove bedre. Men skjer dette, eller er søvnproblemene blitt kroniske?

Resultatene fra AHUS-studien viste at søvnlengden ble redusert fra graviditet til barseltiden fra 7 timer og 16 minutter til 6 timer og 31 minutter - som er i tråd med andre studier. Og den reduserte søvnlengden er ikke overraskende med tanke på omsorgen barnet trenger på dette tidspunktet. Når barnet var to år, hadde mødrenes søvnlengde økt til 6 timer og 52 minutter.

Selv om det var mindre søvnløshet blant kvinnene to år etter fødselen, var det mange som slet med dette: 41 prosent av mødrene oppfylte diagnostiske kriterier for søvnløshet to år etter at barnet var født. 

Forskerne konkluderer med at gitt en mulig negativ virkning av mors søvnproblemer på barns senere utvikling, så bør det undersøkes om tidlige intervensjoner og forebyggende innsats kan hindre søvnproblemer blant mødre.

Depressive symptomer eller andre helseforhold hos mor kunne ikke forklare graden eller stabiliteten av søvnvanskene.

Forrige side Neste side