Intervju

Småbarnsmødre sover langt dårligere enn fedrene

Må lære seg å sovne selv

8072-2-sovn.jpg

Forskerne bak den norske studien skriver i rapporten at andre studier har funnet store kjønnsforskjeller når de har sett på søvnløshet. Særlig virker det som at kjønnsforskjellen øker markant fra 35 år hos kvinner og i mindre grad hos menn. De antyder at søvnproblemene utvikles under svangerskapet og blir kroniske, noe som igjen kan forklare at middelaldrende og eldre kvinner lider av søvnforstyrrelser.

Men forskerne antyder også at det er andre faktorer som påvirker kjønnsforskjellene, som hormonelle endringer etter menopause og kjønnsforskjeller i skiftarbeid.

Misvær mener det er viktig å snakke med alle nye foreldre om søvn og gi dem kunnskap om små barns søvnmønster fra starten av.

- Vi må passe på at ikke foreldrene blir alt for trøtte og at barnet blir gjort til syndebukk, sier hun.

- Utfordringen er også at mange er for trøtte og slitne til å gjøre tiltak, sier Misvær og minner om at små barn ikke selv skjønner at de trenger søvn. Det er en foreldreoppgave å legge til rette for gode søvnrutiner.

- At de lærer seg å sovne selv, er veldig viktig. Uvanene kommer fort. Barn er vanedyr, og om det skjer noe positivt når de våkner om natten, vil de ofte fortsette med det. Du skal alltid se til barnet ditt når det våkner om natten, men forsøk om du kan roe det uten å ta barnet opp av sengen, sier hun.

- Foreldrerollen har endret seg endel. Mange nybakte mødre er stadig på farten med ulike aktiviteter som babysvømming og barseltreff, og det er ikke lett å få til faste sovetider for barnet. Masse informasjon er tilgjengelig på nettet og nybakte foreldre leser mye om barnets ulike behov. Men samtidig er det nesten fascinerende hvordan mangelen på kunnskap er når det kommer til behovet for søvn. Barn liker ikke å legge seg, aller helst vil de være sammen med foreldene sine døgnet rundt, men de er jo nødt til å få nok søvn. Derfor må man stoppe opp før søvnproblemene vokser seg store, og få hjelp til å få orden på dette, understreker hun.

- På helsestasjonen er man eksperter på søvn. Her er det kunnskap, men endringen må skje hos foreldrene - det må skje inne i menneskene. Man må ville det, og man må være motivert. Det er barns natur å prøve å få kos hos mor og far. Og det skal de ha - men ikke om natta når man skal sove.

En studie Misvær har vært delaktig i, viser at over 50 prosent av foreldene (likt for begge kjønn) hadde opplevd det som et problem at de var for trøtte til å ha sex. Undersøkelsen viser at fire år etter fødselen til første barn, har par sex bare en til to ganger i måneden. I tillegg omgir vi oss med tidstyver som gjør at leggetiden til voksne er senere nå enn tidligere.

- Jeg er opptatt av foreldrenes parforhold. Det er viktig for barna, både på kort og lang sikt, at foreldrene deres har det bra sammen, sier Misvær. Med jobb, sosialt liv og kanskje trening i tillegg til omsorgsoppgaver for barn og mangel på søvn, kan parforholdet lett bli en salderingspost .

Forrige side Neste side