Intervju

Småbarnsmødre sover langt dårligere enn fedrene

Med barn i huset får mor betydelig færre søvntimer og redusert søvnkvalitet. Men dette gjelder ikke for far. Det viser en stor studie om foreldres søvnmønster. - Mange fortsetter med å sove lettere, selv om barnet har sluttet å våkne om natten og vanligvis sover godt. Det virker som vi har en radar som foreldre, som gjør at man alltid er på vakt, sier helsesykepleier Nina Misvær.

Forskerne bak studien, som ble presentert under en stor konferanse i regi av American Academy of Neurology i april 2017, har analysert data fra nesten 6000 deltagere i alderen 45 år og yngre. De fant ut at å ha barn i huset reduserer antall timer med søvn mor får i løpet av natta. Mens fars søvntimer ikke ble påvirket.

Og kanskje ikke så overraskende: kvinner med barn rapporterer om at de er langt mer trøtte på dagtid enn kvinner uten barn.

For mange vil nok kjenne seg igjen: våkenettene med barnegråt eller tenåringer som snart burde være hjemme. Populært blir det sagt at dette holder mor våken, og at far sover som en stein.

Denne studien viser at det er hold i myten.

- Går an å forebygge dårlig søvn

Nina Misvær (2).jpg
Nina Misvær er forsker ved OsloMet.

For når de små barna ikke vil sove om natta, våkner ofte og vil ligge i foreldrenes seng, er det ikke bare de små som blir trøtte. Dårlig søvnmønster kan bli alvorlige og gjennomgripende også for foreldrene.

Nina Misvær (bildet) er helsesykepleier, forfatter og forsker ved OsloMet, og har blant annet skrevet boka "Sove hele natta – en håndbok for foreldre om barn og søvn". Hun er ikke involvert i den omtalte studien. 

Misvær sier at foreldre kan bli svært stresset når de ikke får nok søvn.

- Noen foreldre tror barn skal sove hele natta, men slik er det ikke. "Å sove som et barn" er helt misvisende. Barn sover urolig, og det er normalt med oppvåkning om natten - noe mange foreldre ikke forventer, sier hun.

- Foreldre trenger søvn for å være gode foreldre, og barn trenger søvn for å utvikle seg optimalt. Jeg er opptatt av at det går an å forebygge søvnvansker. Og da må man starte med å fremme gode søvnvaner når barna er små. Helsestasjonen er eksperter på søvn, og her kan foreldre få individuelle råd og støtte på hvordan de kan gå frem for å lykkes å lære barnet sitt å sove. Men endringene må først skje hos foreldrene, de må virkelig ville det, sier hun.

Fedre sover godt

Forskerne bak den aktuelle studien definerte tilstrekkelig søvn per natt som 7 til 9 timer, mens mindre enn seks timer ble definert som for lite.

Sammenlignet med kvinner som ikke hadde barn i huset, fant forskerne ut at det for kvinner som hadde barn, var det 14 prosent mer sannsynlig at de sov sju timer eller mindre per natt.

Dårlig søvn økte med antall barn i husholdet: hvert barn økte risikoen med dårlig søvn med 50 prosent for mødrene.

Ingen andre faktorer - som trening, sivilstatus eller utdanning påvirket hvor mange timer kvinnene sov.

Men altså: forskerne fant ikke at fedrenes søvnkvalitet ble forringet med barna i huset.

- Mange fortsetter med å sove lettere, selv om barnet har sluttet å våkne om natten og vanligvis sover godt. Det virker som vi har en radar som foreldre, som gjør at man alltid er på vakt, selv om man sover, sier Misvær.

Hun bekrefter at kvinner gjerne rapporterer om mer bekymring enn menn, og vi vet at dette kan bidra til at man sover dårligere. En kombinasjon av mødres engstelse og barns dårlig søvn de første leveårene kan være en grunn til at kvinner fortsetter sitt dårlige søvnmønster, mener Misvær.

Blir søvnproblemet kronisk?

En norsk studie publisert i BMC Pregnacy & Childbirth i 2015, har også undersøkt mødres søvn både ved 32 uker av graviditeten, 8 uker etter fødselen og da barnet var to år. Forskerne har brukt data fra AHUS-studien, en stor undersøkelse av 1480 gravide kvinner ved Akershus universitetssykehus.

Kvinnene svarte på en rekke spørsmål om søvn og fysisk helse på de tre ulike tidspunktene. 

Forskerne skriver at søvnløshet er en av de vanligste helseplagene i befolkningen generelt. Det er anslått at 10 til 15 prosent av den voksne befolkningen oppfyller kriteriene for å lide av søvnløshet, og at dette rammer kvinner oftere enn menn. Dette kjønnsmønsteret starter ifølge forfatterne i slutten av tenårene. De hevder videre at mange kvinner opplever redusert søvnkvalitet under svangerskapet og selvsagt etter fødselen og i den første småbarnsperioden. Men forskerne ønsket å vite hvordan situasjonen var også to år etter fødselen. De viser til en annen norsk studie som viser at småbarn ofte sover bedre etter 18 måneder og at det derfor er mulighet for foreldrene å sove bedre. Men skjer dette, eller er søvnproblemene blitt kroniske?

Resultatene fra AHUS-studien viste at søvnlengden ble redusert fra graviditet til barseltiden fra 7 timer og 16 minutter til 6 timer og 31 minutter - som er i tråd med andre studier. Og den reduserte søvnlengden er ikke overraskende med tanke på omsorgen barnet trenger på dette tidspunktet. Når barnet var to år, hadde mødrenes søvnlengde økt til 6 timer og 52 minutter.

Selv om det var mindre søvnløshet blant kvinnene to år etter fødselen, var det mange som slet med dette: 41 prosent av mødrene oppfylte diagnostiske kriterier for søvnløshet to år etter at barnet var født. 

Forskerne konkluderer med at gitt en mulig negativ virkning av mors søvnproblemer på barns senere utvikling, så bør det undersøkes om tidlige intervensjoner og forebyggende innsats kan hindre søvnproblemer blant mødre.

Depressive symptomer eller andre helseforhold hos mor kunne ikke forklare graden eller stabiliteten av søvnvanskene.

Må lære seg å sovne selv

8072-2-sovn.jpg

Forskerne bak den norske studien skriver i rapporten at andre studier har funnet store kjønnsforskjeller når de har sett på søvnløshet. Særlig virker det som at kjønnsforskjellen øker markant fra 35 år hos kvinner og i mindre grad hos menn. De antyder at søvnproblemene utvikles under svangerskapet og blir kroniske, noe som igjen kan forklare at middelaldrende og eldre kvinner lider av søvnforstyrrelser.

Men forskerne antyder også at det er andre faktorer som påvirker kjønnsforskjellene, som hormonelle endringer etter menopause og kjønnsforskjeller i skiftarbeid.

Misvær mener det er viktig å snakke med alle nye foreldre om søvn og gi dem kunnskap om små barns søvnmønster fra starten av.

- Vi må passe på at ikke foreldrene blir alt for trøtte og at barnet blir gjort til syndebukk, sier hun.

- Utfordringen er også at mange er for trøtte og slitne til å gjøre tiltak, sier Misvær og minner om at små barn ikke selv skjønner at de trenger søvn. Det er en foreldreoppgave å legge til rette for gode søvnrutiner.

- At de lærer seg å sovne selv, er veldig viktig. Uvanene kommer fort. Barn er vanedyr, og om det skjer noe positivt når de våkner om natten, vil de ofte fortsette med det. Du skal alltid se til barnet ditt når det våkner om natten, men forsøk om du kan roe det uten å ta barnet opp av sengen, sier hun.

- Foreldrerollen har endret seg endel. Mange nybakte mødre er stadig på farten med ulike aktiviteter som babysvømming og barseltreff, og det er ikke lett å få til faste sovetider for barnet. Masse informasjon er tilgjengelig på nettet og nybakte foreldre leser mye om barnets ulike behov. Men samtidig er det nesten fascinerende hvordan mangelen på kunnskap er når det kommer til behovet for søvn. Barn liker ikke å legge seg, aller helst vil de være sammen med foreldene sine døgnet rundt, men de er jo nødt til å få nok søvn. Derfor må man stoppe opp før søvnproblemene vokser seg store, og få hjelp til å få orden på dette, understreker hun.

- På helsestasjonen er man eksperter på søvn. Her er det kunnskap, men endringen må skje hos foreldrene - det må skje inne i menneskene. Man må ville det, og man må være motivert. Det er barns natur å prøve å få kos hos mor og far. Og det skal de ha - men ikke om natta når man skal sove.

En studie Misvær har vært delaktig i, viser at over 50 prosent av foreldene (likt for begge kjønn) hadde opplevd det som et problem at de var for trøtte til å ha sex. Undersøkelsen viser at fire år etter fødselen til første barn, har par sex bare en til to ganger i måneden. I tillegg omgir vi oss med tidstyver som gjør at leggetiden til voksne er senere nå enn tidligere.

- Jeg er opptatt av foreldrenes parforhold. Det er viktig for barna, både på kort og lang sikt, at foreldrene deres har det bra sammen, sier Misvær. Med jobb, sosialt liv og kanskje trening i tillegg til omsorgsoppgaver for barn og mangel på søvn, kan parforholdet lett bli en salderingspost .

Søk råd og madrassmetode

Misvær oppfordrer foreldre som får for lite søvn til å søke hjelp. 

- Ta kontakt med helsestasjonen. Det kan du gjøre når som helst, også utenom de faste kontrollene. 

På helsestasjonen kan foreldre få et opplegg som er skreddersydd foreldre og barn. 

- Helsestasjonen kan kontaktes uavhengig av alder på barnet, sier Misvær og oppfordrer foreldre til å søke hjelp. Hun understreker at det er viktig at mødre og fedre får tilstrekkelig med søvn.

Når barnet blir eldre, kan det likevel våkne på natta og komme til foreldrenes seng. 

- En fireåring kan oppta stor plass i senga. Barnet blir kanskje liggende inntil mor, og hun sover ikke så godt, sier Misvær. 

Hvis dette skjer, foreslår Misvær å bruke den såkalt "madrassmetoden".

- Det innebærer at barnet legger seg på en madrass inne hos foreldrene når det våkner om natta. Barnet må gjerne hente puta og dyne selv, sier hun.

For å motivere barnet til å ligge på madrass, kan foreldrene gi en belønning i form av et klistremerke hver natt barnet sover på madrassen. 

- Kanskje kan et visst antall klistremerker igjen belønnes med en tur i svømmehallen eller noe annet barnet synes er gøy. Selv om barnet belønnes, vil det etter hvert bli færre netter på madrassen og flere i egen seng. 

 

Kilder

Referanser

  1. http://www.prnewswire.com/news-releases/living-with-children-may-mean-less-sleep-for-women-but-not-for-men-300413713.html
  2. Sivertsen B, Hysin M, et.al. Trajectories of maternal sleep problems before. BMC Pregnacy & Childbirth 2015.