Informasjon

Smokk og ørebetennelse

Ørebetennelse og smokk er ikke alltid en god kombinasjon.

Dersom barnet har hatt ørebetennelse, er det en mulighet for at smokken kan øke risikoen for stadig nye ørebetennelser, viser forskning fra Nederland.

Akutt mellomørebetennelse er den vanligste årsaken til legebesøk og antibiotikabruk hos barn. Nederlanske forskere mener barn som bruker smokk har en høyere risiko for gjentatte ørebetennelser. Resultatene av studien er publisert i det medisinske tidsskriftet Family Practice.

Lettere å få ny ørebetennelse

Nesten 500 barn fra 0 til 4 år ble fulgt over en fem-års periode i byen Utrecht i Nederland. Foreldrene fylte ut spørreskjemaer og svarte på spørsmål om barnas smokkevaner. Men resultatene viste ingen direkte sammenheng mellom akutt mellomørebetennelse og smokkebruk. Det var omtrent like mange smokkebarn som fikk ørebetennelse som barn uten smokk. Men sannsynligheten for en ny ørebetennelse var 16% hos de med smokk og 11% hos de uten smokk.

Fordelene og ulempene med smokk

Informasjon til foreldrene

Forskerne mener foreldre bør opplyses om risikoen for gjentatte ørebetennelser ved smokkebruk etter barnets første diagnose hos legen. De mener legene kan vurdere å fraråde foreldre til å la barn som har hatt ørebetennelse, bruke smokk for å unngå nye betennelser i øret. Før to års alder har fire av ti barn hatt ørebetennelse minst én gang. 10% av disse blir "ørebarn" med tilbakevendende eller gjentatte ørebetennelser. Jo yngre barnet er når det får sin første ørebetennelse, jo høyere er risikoen for nye ørebetennelser.

Om ørebetennelse

Akutt mellomørebetennelse er en infeksjon i mellomørets slimhinner som gir plutselige øresmerter, med eller uten feber. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier.

Fra mellomøret går det en trang kanal, øretrompeten, ned til bakre del av nesen/øvre del av svelget. Øretrompeten er kledd med en tynn slimhinne. I forbindelse med forkjølelser vil denne slimhinnen hovne opp, og det kan tette igjen kanalen. Når øretrompeten tettes igjen, vil væsken som produseres i slimhinnen i mellomøret ikke dreneres bort, noe som skaper gode vekstforhold for bakterier. Trange forhold i mellomøret og øretrompeten gjør at små barn rammes oftest. Munnbevegelsene barnet gjør når det bruker smokk påvirker også øretrompeten.

Det å ha søsken, søsken i barnehage og selv gå i barnehage øker risikoen for ørebetennelser helt opp til fire års alder. Å la barna sove på ryggen reduserer risikoen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E, et al. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008; 25: 233-236.
  2. Lindbæk M, Kværner KJ. Behandling av akutt otitis media hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2242-3. Tidsskrift for Den norske legeforening