Intervju

Søsken av barn med funksjonsnedsettelse

Kan bli sint og flau

Under intervjuene Tøssebro og kollegene gjorde med ungdommene, kom det fram at de kan bli sinte på seg selv fordi de blir flau når folk "glaner" eller at de føler at folk oppfører seg dårlig uten at de har klart å ta igjen. Dette er opplevelser som er belastende og som de må håndtere.

- Likevel ser det altså ikke ut til at dette får uheldige konsekvenser.

Enkelte søsken opplever at de må hjelpe til mye mer enn andre. Det er også tilfeller der søsken har inngått kontrakt med foreldrene om at de skal ta over ansvaret for broren eller søsteren når foreldrene ikke er der lenger.

- Søsken av barn med funksjonsnedsettelse uttrykker ikke at de trenger mer støtte og etterlyser ikke helseapparatet på egne vegne.

- Denne gruppen barn ses lite av hjelpeapparatet, og hjelpeapparatet må være på vakt og tilby hjelp der det er behov. Men de fleste ønsker ikke hjelp og vil ikke bli en klient, sier Tøssebro.

- Det de ønsker av støtte, er knyttet til venner og familie. De ser jo på seg selv som vanlige søsken i en familiesituasjon med en tvist, sier Tøssebro.

Han tror foreldrene gjør mye for at søsken skal ha det så vanlig som mulig, og at de skal oppleve familielivet som vanlig.

- Det er viktig at frustrasjonen får lov til å komme ut. Foreldre må snakke åpent og ha åpne kanaler for alt. Foreldrene kan ha stunder der det er broren eller søsteren til barnet med funksjonsnedsettelse som er hovedpersonen. Jeg tror de fleste foreldrene håndterer dette godt. Det meste handler om sunt folkevett, sier han.

Forrige side Neste side