Nyhetsartikkel

Søskenkrangling kan få store følger

Søsken som krangler mye, har større risiko for psykisk sykdom.

Det blir ofte sagt at søskenkrangling er en del av det å vokse opp. Men å stadig bli utsatt for mobbing fra søsken, kan gi store mentale sår.

Det viser en studie fra Oxford University. Forskerne mener at søskenkrangling hjemme er et skjult problem, og konkluderer med barn som ofte krangler med søsken, løper større risiko enn andre for å blir deprimerte eller ta en overdose.

Mobbingen ble definert som mer enn erting. Det skulle være: Ekle, sårende bemerkninger, ignorerering eller bli utstøtt eller sparket, bli dyttet eller bli utsatt for rykter eller løgner.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Pediatrics.

Les også: Søskensjalusi

Dobler risikoen for psykisk sykdom

I denne studien deltok kvinner som fikk barn mellom 1991 og 1992. Forskerne samlet inn informasjon om kvinnene og fulgte både foreldrene og barna over tid.

Tilsammen ble omtrent 7000 barn (i 12-årsalderen) i disse familiene spurt om de hadde blitt mobbet av søsken. De ble også spurt om hvor ofte.

Seks år senere, da deltagerne var 18 år, ble de samme ungdommene undersøkt ved at de svarte på ulike spørsmål rundt følelseslivet. Dette ble gjennomført ved hjelp av et standardisert datastyrt spørreskjema om depresjon og angst. De ble også spurt om de noen gang hadde skadet seg selv ved å ta en overdose eller drevet med selvskading.

Forskerne tok hensyn til andre faktorer enn mobbing som kan påvirke risikoen for psykiske helseproblemer da de gjorde sine beregninger.

Litt over halvparten av barna (52 prosent) rapporterte om at de aldri var blitt mobbet av søsken. Drøyt en tidel (11 prosent) oppga å bli mobbet flere ganger i uken, og resten (36 prosent) oppga å bli mobbet, men sjeldnere. Mobbingen bestod hovedsakelig av å bli kalt stygge ting, bli gjort narr av, eller fysisk mobbing som dytting.

Ungdommene som sa de hadde blitt mobbet flere ganger i uken mens de var barn, hadde dobbel så høy risiko for å bli klinisk deprimert som unge voksne, enn de som ikke hadde blitt plaget av søsken. Det var også dobbel så høy risiko for at de hadde skadet seg selv i løpet av året, sammenlignet med dem som ikke hadde blitt mobbet. Forskerne fant også ut at jenter oftere blir mobbet enn gutter - men storebrødrene er oftest gjerningspersonene. Risikoen for å ha angst som 18-åring var også langt høyere for dem som var blitt plaget av søsken.

Les også: Den perfekte aldersforskjellen mellom søsken

Resultatene viser at det er større sannsynlighet for å bli mobbet av søsken hvis man:

  • Er jente
  • Rapporterer om mobbing av medelever
  • Har tre eller flere søsken
  • Har foreldre med lav sosioøkonomisk status
  • Har en mor som har hatt depresjon under svangerskapet
Neste side