Informasjon

Søskensjalusi

Det er helt naturlig at barn konkurrerer, sammenligner seg, krangler og er sjalu på søsknene sine.

For foreldrene kan dette oppleves som trist og vanskelig, men husk at barna i denne fasen også lærer mye om blant annet samspill, forhandlinger og hvordan verdsette andres perspektiver.

Søskensjalusi starter gjerne like før eller etter at det andre barnet er født, og fortsetter vanligvis med konkurranse om blant annet oppmerksomhet og leker gjennom oppveksten. Det eldre barnet kan like etter at det har fått et søsken, bli mer aggressivt, utagerende eller oppføre seg som om det er yngre enn det er. Det kan hende at det begynner å tisse på seg igjen, selv om det har sluttet å bruke bleier, late som om det ikke kan snakke, eller at det ikke klarer andre ting som du vet at barnet egentlig ikke har noen problemer med. Barnet kan føle seg truet og sjalu ved ankomsten av lillebror eller lillesøster. Fra før av er barnet vant til å få udelt oppmerksomhet fra foreldrene, nå må oppmerksomheten deles med en annen.

Sjalusi vanligere blant søsken som er nær i alder

Det kan føles både trist og frustrerende å se og høre barna sine krangle eller være sjalu på hverandre. Blir det mye av det, kan det oppleves som stressende. Men det er helt naturlig. I følge den amerikanske barnelegeforeningen er barn i to-tre års alderen svært selvsentrerte, og de synes det er veldig vanskelig å dele foreldrene med søsknene. I 8-12 års alderen ser det ut til at konkurransen søsknene i mellom er på det verste. Noen ganger kan et eldre søsken beskytte et yngre søsken, men etterhvert føle seg truet av den som er yngre og begynne å konkurrere og være aggressiv mot ham eller henne. Noen ganger kan det yngre barnet bli sjalu på de privilegiene det eldre barnet får. Selv om du tror du vet hvem av søsknene som har skyld i en krangel, er dette ofte vanskelig å vite.

I følge Better Health Channel1 kan problemet være særlig vanlig hos søsken som er av samme kjønn, og som er nær hverandre i alder. Særlig hos identiske tvillinger som ofte opplever å bli sammenlignet, kan dette være et problem. Lav selvtillit, depresjon og sjalusi er mer sannsynlig hos et barn som blir utkonkurrert av søsknene sine på en måte. Det er mindre sjalusi i familier der søsknene føler at de blir behandlet likt. Australsk forskning viser at foreldre og søsken vurderer søskens forhold ulikt. Generelt har barna et mer optimistisk syn på forholdet seg i mellom enn det foreldrene har.

Neste side