Nyhetsartikkel

Søvnproblemer: Dobbelt så vanlig hos barn med autisme

Små barn med autisme har dobbelt så ofte søvnproblemer som barn uten autisme. Det kan påvirke helsen til både barnet og resten av familien.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i mars 20191.

I studien har forfatterne sammenlignet søvnvaner hos små barn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser, med barn som ikke hadde disse tilstandene.

Autisme skyldes først og fremst forandringer i hjernen som medfører en lang rekke utviklingsforstyrrelser hos små barn. Tilstanden varierer betydelig i alvorlighet og symptomer.

Her kan du lese mer om autisme

Barn i to til fem års alder

Innsamlingen av informasjon ble gjort ved hjelp av spørreskjema. Svarene var fra foreldre til barn i to til fem års alder. 522 av disse barna hadde autismespekterforstyrrelser, 228 av barna hadde andre utviklingsforstyrrelser med trekk av autisme, 534 av barna hadde andre utviklingsforstyrrelser uten autismetrekk, og 703 barn hadde ingen slike tilstander og fungerte som kontrollgruppe.

Forfatterne fant at søvnproblemer var mer enn dobbelt så vanlig hos små barn med autisme og andre utviklingsforsinkelser og tilstander med autismetrekk.

Hos barn med autisme ble det rapportert søvnproblemer hos 47 prosent. Det samme gjaldt 57 prosent av barn med andre utviklingsforstyrrelser med autismetrekk, og 29 prosent av barn med utviklingsforstyrrelser uten autismetrekk. Hos barn uten disse tilstandene hadde omtrent 25 prosent søvnproblemer.

Søvnproblemene kan ha mange årsaker

I introduksjonen skriver forfatterne at barn med autisme har fysiologiske og/eller utviklingsmessige forskjeller som kan føre til at de er mer utsatt for søvnproblemer.

Søvnproblemer er forbundet med blant annet økt repeterende, selvskadende, indre og ytre atferd hos barn med autisme, noe som kan føre til mer stress for foreldre.

Den høye forekomsten av søvnproblemer hos barn med autisme og tilstander med autismetrekk, kan skyldes en rekke faktorer. Deriblant fysiologiske forskjeller, søvnsykdommer, andre samtidige utviklingsforstyrrelser som ADHD, andre samtidige tilstander som kan forstyrre søvn - som forstoppelse, fedme og halsbrann, og kommunikasjonsvansker og atferdsforstyrrelser. Barn med autisme lider også oftere av angst, som kan bidra til søvnproblemer.

Begrensninger

Forfatterne fant at bruk av melatonin var mer vanlig ved autisme. Melatonin spiller en rolle i regulering av døgnrytmen, og kan hjelpe ved forsinket innsovning hos barn med autisme.

Les også vår artikkel om melatonin

Ettersom en større andel av barna med autisme ble behandlet med melatonin, kan antallet barn med søvnproblemer være underrapportert i denne studien, påpeker forfatterne.

Å identifisere søvnproblemer hos barn med autisme er viktig, på grunn av den innvirkningen mangel på søvn kan ha på barnets atferd på dagtid, og på livskvaliiteten til hele familien.

Blant begrensningene i studien er at det er brukt spørreskjema. Det finnes dermed ikke objektive mål på søvn, eller kliniske vurderinger av søvnen til barna som deltok i undersøkelsen.

Søvnproblemer påvirker helsen

Forfatterne konkluderer med at søvnproblemer er vanlig hos barn med autisme i to til fem års alder. Ettersom søvnproblemer hos små barn med autisme påvirker atferden og helsen til barnet og resten av familien, er det behov for ytterligere studier om årsak til og håndtering av disse utfordringene, skriver forfatterne i konklusjonen.

Kilder

Referanser

  1. Reynolds AM, Soke GN, Sabourin KR, Hepburn S, Katz T, Wiggins LD, Schieve LA, Levy SE. Sleep Problems in 2- to 5-Year-Olds With Autism Spectrum Disorder and Other Developmental Delays. Pediatrics 2019. pediatrics.aappublications.org