Nyhetsartikkel

Søvnproblemer hos unge har sterk sammenheng med bruk av bærbar teknologi

Det er en sterk og konsekvent sammenheng mellom unges bruk av bærbar teknologi - som nettbrett, smarttelefon og lignende, og søvnproblemer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i tidsskriftet Sleep Science and Practice i august 20181.

For lite søvn og for dårlig kvalitet på søvn, er et folkehelseproblem som kan ha negative konsekvenser for helsen. Bærbar teknologi som nettbrett, smarttelefoner og lignende, har på sin side blitt en allestedsnærværende del av ungdommers liv, som kan påvirke både hvor lenge de sover, og hvor godt de sover. Metaanalysen oppsummerer tidligere analyser om hvordan bruk av ulik teknologi påvirker søvn, og om det er en forbindelse mellom utstrakt teknologibruk, for lite søvn og dårlig søvnkvalitet hos unge.

Les også: Frarøver tenåringer nattesøvn

Sterk og konsekvent sammenheng

Metaanalysen inkluderte forskning fra 1999-2018 og totalt 23 studier med 253 904 deltagere. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 14 år, og det var en jevn fordeling med gutter og jenter.

Studiene viste at det var en sterk og konsekvent sammenheng mellom overdreven/stor bruk av slik bærbar teknologi og søvnproblemer, redusert søvnvarighet, og forlenget innsovningstid.

I konklusjonen skriver forfatterne at tiltak for å øke oppmerksomheten rundt den potensielle helserisikoen knyttet til overdreven/stor bruk av bærbar teknologi, må utvikles for å bedre søvnvaner. Foreldre må forstå hva slags effekt overdreven bruk av slike enheter kan ha på ungdommers søvn, og sikre seg at ungdommene legger seg i tide og får nok søvn. Lærere og helsepersonell bør bidra ved å øke oppmerksomheten rundt de potensielle helseskadene som for lite søvn og dårlig søvnkvalitet kan gi, skriver forfatterne.

Les også: Hva er søvn?

Varselsignal for sykdommer

Søvnproblemer påvirker kognitiv funksjon og sosial funksjon, og det kan være et varselsignal for en rekke sykdommer. Søvnproblemer kan også ha negativ innvirkning på blant annet skoleprestasjon, humør, kognitive prosesser og generell helse. Amerikanske National Sleep Foundation anbefaler at unge sover i minst ni timer per natt, men i USA sover 75 prosent av 17- og 18- åringer for lite. Det samme rapporteres også fra en rekke andre land.

Tenåringer flest har i dag en rekke elektroniske enheter som smarttelefon og nettbrett. Daglig skjermtid har i løpet av de siste årene økt betraktelig. Overdreven bruk i form av blant annet TV-titting, internettbruk, videospill og mobiltelefonbruk, kan føre til at unge får for lite søvn, at de opplever forsinket innsovning og andre søvnproblemer.

Les også: En god natts søvn

Forstyrrer søvnen både direkte og indirekte

Søvnen blir forstyrret ved at bruken av de digitale produktene direkte forkorter eller forstyrrer søvnen, eller ved at informasjonen som mottas gjennom enhetene, er psykologisk stimulerende og forstyrrer humøret, eller ved at lyset fra skjermen forstyrrer døgnrytmen. Det kan også være andre aspekter ved bruken som forstyrrer søvnen.

Unge kan være mer sårbare enn voksne for disse effektene, ettersom hjernen fortsatt er i utvikling. 

Resultatene fra metaanalysen antyder at bærbare teknologiske enheter kan ha en betydelig innvirkning på søvnvarighet hos unge over 14 år. Dersom unge som bruker slike enheter mye har søvnproblemer, bør man vurdere om det kan være en sammenheng mellom bruken av disse og søvnproblemene.

Les også: Søvnhygieniske råd

Kilder

Referanser

  1. Mei X, Zhou X, Li X, Jing P, Wang X, Hu Z. Sleep problems in excessive technology use among adolescent: a systemic review and meta-analysis. Sleep Science and Practice 2018. sleep.biomedcentral.com