Informasjon

Usikkert om soyabasert morsmelkerstatning er trygt

Morsmelkerstatning basert på soya er mye brukt på verdensbasis, men ekspertene er bekymret for at disse produktene ikke skal være sunne og trygge for barna.

Vitenskapelige studier understreker verdien av å øke inntaket av hele soyaprotein gjennom matvareprodukter. Men i morsmelkerstatning basert på soyamelk, er ekspertene usikre på hvor trygt det er i bruk. En av årsakene er de store mengdene med hormoner som spedbarnet får i seg gjennom denne melken. For voksne som spiser variert, vil ikke phytoøstrogenene i soyaen - som minner om det østrogenet mennesker produserer - utgjøre så mye, men hos spedbarn som har morsmelkerstatning som eneste næringskilde, er man altså bekymret for hvilken effekt dette kan ha på barna, melder British Nutrition Foundation.

 

Brystmelk er den beste næringen en kan gi spedbarn. Likevel ser man f.eks. i USA at ved 2 måneders alder får minst halvparten av barn noe morsmelktillegg.

Morsmelktillegg basert på soya utgjør i USA opptil 25% av alle kommersielt tilgjengelige tilskudd.

Soyabasert morsmelktillegg anbefales ikke til spedbarn født prematurt, da bør man bruke kumelkproduserte tillegg.

Babier som er allergiske mot melk, kan bruke soyabaserte tillegg - men 10-14% av dem vil også være allergiske overfor soyaprotein.

Finnes ikke studier

Morsmelkerstatning av soya brukes mye på verdensbasis, men det finnes ikke studier som kan si noe om at det er nyttig eller trygt å bruke på små barn.

En artikkel på Matportalens sider viser at det i 2003 ble meldt om to dødsfall og 15 tilfeller av mangel på vitamin B1 i Israel. De mistenkte at årsaken til denne mangelen var de morsmelkerstatningene som disse barna brukte, produktene Super soya 1 og Super soya junior. Statens næringsmiddeltilsyn kjenner ikke til om disse produktene finnes på det norske markedet.

Vil du vite mer?