Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos unge menn

Behov for mer oppmerksomhet

Studier har vist at negative tanker om egen kropp ikke motiverer unge til å spise sunnere og trene. Det er derfor viktig å hjelpe unge til å bedre forholdet til egen kropp. Et bedre forhold til egen kropp er også et bedre utgangspunkt for sunne vaner.

Forfatterne viser til at synligheten av mannekroppen har økt i media i løpet av de siste årene, og at idealbildet av menn har blitt mer muskuløst enn det var tidligere.

Større oppmerksomhet rundt menn, kroppsbilde og spiseforstyrrelser kan føre til mindre kjønnsrelatert stigmatisering av menn med spiseforstyrrelser, og til at flere som har behov for hjelp, blir fanget opp. Det kan også føre til bedre diagnostiske kriterier, bedre behandlingstilbud, og mer fokus på menn i denne type forskning.

Les også: Undervisning for å styrke selvfølelse

Kilder

Referanser

  1. Field AE, Sonneville KR, Crosby RD, Swanson SA, Eddy KT, Camargo CA, Horton NJ, Micali N. Prospective Associations of Concerns About Physique and the Development of Obesity, Binge Drinking, and Drug Use Among Adolescent Boys and Young Adult Men. JAMA Pediatrics 2014; 168 (1): 34-39. archpedi.jamanetwork.com
  2. Neumark-Sztainer, Eisenberg ME. Body Image Concerns, Muscle-Enhancing Behaviors, and Eating Disorders in Males. JAMA 2014; 312 (20): 2156-. jama.jamanetwork.com
Forrige side