Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos unge menn

Bekymring knyttet til egen kropp og muskularitet er relativt vanlig blant unge menn. Bruk av usunne midler for å nå målene kan gi en rekke uheldige følger. Likevel blir ikke menn med denne typer problemer fanget opp like ofte som kvinner med spiseforstyrrelser eller forstyrret kroppsbilde.

Relativt lite er kjent om forekomst av bekymringer til utseendet på egen kropp og spiseforstyrrelser hos menn, og hvilke eventuelle følger dette kan gi. I dag er de diagnostiske kriteriene for spiseforstyrrelser basert på at de samme symptomene passer til begge kjønn. Dette skriver forfatterne av en amerikansk studie som har sett på nettopp dette temaet. Studien ble publisert i JAMA Pediatrics i januar 20141, og en kommentar knyttet til studien ble publisert i JAMA i november 20142.

Andre kriterier hos menn

Målet med studien var å undersøke om menn med symptomer på spiseforstyrrelser eller bekymringer knyttet til egen fysikk, har høyere sannsynlighet for fedme, høyere risiko for å begynne å bruke narkotika, for å drikke alkohol ofte/mye, eller for å utvikle markante symptomer på depresjon.

Data ble innhentet fra spørreskjema som ble sendt ut med 12-36 måneders mellomrom, i perioden 1999-2010, til ungdom i en prospektiv kohort-studie. Deltagerne var 5527 menn som var i alderen 12-18 år da studien startet.

Forfatterne konkluderer blant annet med at et større spekter av spiseforstyrrelser må defineres for å diagnostisere disse sykdommene riktig hos menn.

Høyere sannsynlighet for narkotikabruk

styrketrening

Uavhengig av alder og KMI hadde menn som bekymret seg for om de var tynne nok, og som ikke bekymret seg for om de var muskuløse nok, høyere risiko for å utvikle sterke symptomer på depresjon. Menn som bekymret seg mye for om de var tynne og muskuløse nok, hadde høyere sannsynlighet for å bruke narkotika. Menn som hadde høye bekymringer knyttet til muskularitet, og som brukte tilskudd og andre produkter for å forbedre fysikken, hadde høyere sannsynlighet for hyppige perioder med inntak av store mengder alkohol (binge-drinking) og for å bruke narkotika.

Les også: Anabole steroider

Bekymring knyttet til muskularitet

Forfatterne konkluderer med at stor bekymring knyttet til muskularitet er relativt vanlig blant tenåringsgutter og unge menn. Menn med slike bekymringer som bruker potensielt usunne produkter for å forbedre fysikken sin, har større risiko for negative følger. Denne gruppen blir kanskje ikke fanget opp av helsepersonell som personer med vekt/kroppsrelaterte-forstyrrelser, ettersom presentasjonen av spiseforstyrrelser i dag er så kjønnsspesifikk (fokusert på vanlige symptomer hos jenter/kvinner).

I en kommentar knyttet til studien skriver forfatterne at bekymringer knyttet til kroppsbilde er vanlig blant unge. Nesten halvparten av unge jenter oppgir at de er misfornøyde med kroppen sin. Dette kan gi alvorlige negative følger, som spiseforstyrret atferd, spiseforstyrrelser og fedme.

Det er først i den senere tid at det har blitt synlig at denne type tanker også er vanlig hos unge menn, og at muskularitet har blitt viktige faktorer for både kvinner og menn.

Snakk med unge om kropp og vekt

[imported]
[imported]

Forskningen viste at 18 prosent av deltagerne hadde store bekymringer knyttet til utseendet på egen kropp. 2.4 prosent av deltagerne hadde på et eller annet tidspunkt i perioden 1999-2011 brukt muskelstimulerende midler. Bekymringer knyttet til om man var muskuløs nok, og atferd for å øke muskelmasse, innebar økt risiko for senere bruk av narkotika eller hyppige perioder med stort inntak av alkohol.

(En undersøkelse som i 2009 ble presentert av Bjørn Barland og Jan Ove Tangen, viser blant annet at 2.9 prosent av menn og 1 prosent av kvinner har brukt eller bruker doping i Norge. De som bruker doping, bruker i hovedsak AAS og testosteronpreparater.)

Denne type funn bør føre til at leger og annet helsepersonell som er i kontakt med unge som har slike bekymringer, snakker med dem om kroppsbilde, tanker om bruk av usunn atferd for å kontrollere vekt, og tanker om bruk av muskelstimulerende midler (doping). De kan for eksempel gi råd om farene ved slik atferd, og råd om sunnere måter å forbedre vekt og fysisk form.

Les også: Selvtillit og selvbilde

Behov for mer oppmerksomhet

Studier har vist at negative tanker om egen kropp ikke motiverer unge til å spise sunnere og trene. Det er derfor viktig å hjelpe unge til å bedre forholdet til egen kropp. Et bedre forhold til egen kropp er også et bedre utgangspunkt for sunne vaner.

Forfatterne viser til at synligheten av mannekroppen har økt i media i løpet av de siste årene, og at idealbildet av menn har blitt mer muskuløst enn det var tidligere.

Større oppmerksomhet rundt menn, kroppsbilde og spiseforstyrrelser kan føre til mindre kjønnsrelatert stigmatisering av menn med spiseforstyrrelser, og til at flere som har behov for hjelp, blir fanget opp. Det kan også føre til bedre diagnostiske kriterier, bedre behandlingstilbud, og mer fokus på menn i denne type forskning.

Les også: Undervisning for å styrke selvfølelse

Kilder

Referanser

  1. Field AE, Sonneville KR, Crosby RD, Swanson SA, Eddy KT, Camargo CA, Horton NJ, Micali N. Prospective Associations of Concerns About Physique and the Development of Obesity, Binge Drinking, and Drug Use Among Adolescent Boys and Young Adult Men. JAMA Pediatrics 2014; 168 (1): 34-39. archpedi.jamanetwork.com
  2. Neumark-Sztainer, Eisenberg ME. Body Image Concerns, Muscle-Enhancing Behaviors, and Eating Disorders in Males. JAMA 2014; 312 (20): 2156-. jama.jamanetwork.com