Nyhetsartikkel

Språket til fireåringer

Hva skal man forvente av språket til et barn som har passert fire år?

[imported]

Barn mellom fire og fem år kan følge med på kompliserte beskrivelser og fortelle entusiastisk om hva de har gjort i dag. Mange liker også å gjenfortelle historier, finne på egne fortellinger og selv lytte når de blir fortalt til.

Hvert barn må få utvikle språket i sitt tempo, men den amerikanske organisasjonen American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) har utarbeidet en guide som kan brukes som en rettesnor for hva man kan forvente språklig av barn i ulike aldre.

Les også: Tale og språkforstyrrelser hos barn

Serie om språkutvikling

NHI.no forteller i en serie artikler om hva ASHA mener barn bør mestre, og hva foreldre selv kan bidra med på ulike utviklingsnivå hos barnet.

Tidligere artikler er:

Barn fra ett til to år.

Barn fra to til tre år.

Barn fra tre til fire år.

I denne artikkelen handler det om barn fra fire til fem år.

Hva bør 4-5-åringen forstå og si?

 • Lytte til historier og svare på spørsmål om det han har hørt.
 • Høre og forstå det meste av hva som blir sagt hjemme og på barnehagen.
 • Sette sammen detaljerte setninger.
 • Snakke om et bestemt tema.
 • Kommunisere lett med andre barn og voksne.
 • Si de fleste ord og lyder riktig - men ikke nødvendigvis lyder som: l, s, r, v, z, ch, sh, th.
 • Kan noen bokstaver og tall.
 • Bruke samme grammatikk som resten av familien.

Hva kan du selv gjør for å hjelpe barnet ditt?

 • Snakk om motsetninger som stor og liten, opp og ned og sammenhengen mellom høyre og venstre.
 • Følg barnets beskrivelse når han eller hun forklarer hvordan du skal gjøre noe.
 • Gi full oppmerksomhet til barnet når han eller hun snakker, og gi eventuelle språklige veiledninger etterpå.
 • Når du snakker til barnet ditt – ta pauser og la hun eller han få kommentere det du sier.
 • Bygg videre på barnets vokabular. Forklar definisjonen på nye ord og bruk dem i en sammenheng.
 • Pek ut gjenstander som er like eller er helt ulike.
 • Be barnet om å peke ut gjenstander som ikke hører til i ulike kategorier, og spør også om hun eller han kan forklare hvorfor.
 • Lek rolleleker: Besøk butikken eller legen, bruk aktuelle dialoger og kle dere ut! Også bamsene og dukkene kan snakke og gå i butikken.
 • Les historier som har et enkelt plot. Etterpå kan dere dramatisere deler av historien, eller be barnet om å tegne scener fra den. Still spørsmål fra historien: Hvem; hva, når, hvor og hvorfor?
 • Lek “ jeg ser”. “Jeg ser noe på veggen som er rundt og forteller hvor mye tiden er”. Bytt rolle med barnet.
 • Gi barnet ditt oppgaver som inneholder to steg: Hent genseren din på badet og ta den på.
 • Oppfordre barnet ditt til å forklare hvordan hun eller han har utført noe. For eksempel hvordan hun har bygget lego-huset.
 • Hvis barnet forteller en historie – skriv den ned mens hun eller han forteller. Snart vil barnet forstå betydningen av historiefortelling og skriftspråk.
 • Be barnet om å være med å diskutere daglige aktiviteter. For eksempel kan hun være med på å lage handleliste eller hjelpe til med å planlegge en bursdag. Spør om barnets mening: Hva tror du Petter ønsker seg til bursdagen sin? Hvilken frukt må vi kjøpe når vi er i butikken?

Vil du vite mer?