Nyhetsartikkel

Stadig flere av de yngste er på nett

Barn er stadig yngre når de tar i bruk interaktive medier for første gang, og særlig bruk av nettbrett har økt voldsomt blant de minste.

Nylig fant en amerikansk studie at blant småbarn i et bestemt område i USA, hadde tre fjerdedeler av barna sin egen mobile enhet ved fire-års alderen. De fleste begynte å bruke slike enheter før de fylte ett år. Men hvordan er bruken blant norske barn?

Les også: Småbarn og bruk av mobile enheter

Halvparten av barna har mobiltelefon

Annethvert år publiserer Mediatilsynet rapporter om barns mediebruk. Den siste rapporten - Foreldre om småbarns mediebruk, ble publisert i 20141. I innledningen skriver forfatterne at det er et utviklingstrekk at barn er stadig yngre når de starter å bruke interaktive medier for første gang. "Det er nettbrettene som har åpnet for denne muligheten, og det ser ut til at å peke og trykke sammenfaller med en iboende utforskningsmåte hos de yngste. Pekeboken har fått en digital utfordrer i nettbrettet."

Rapporten har sett på vanene til barn i alderen 1-12 år. Her har halvparten av barna mobiltelefon - enten vanlig telefon eller smarttelefon. I gjennomsnitt får barn sin første telefon når de er åtte år. Ni av ti barn i samme aldersgruppe spiller dataspill. Halvparten av dem spiller daglig. De fleste barn hadde tilgang til TV, DVD, Blue-Ray-spiller og PC/Mac. Tilgangen på nettbrett hadde økt vesentlig siden samme måling ble gjort i 2012: Den gang hadde 30 prosent av barna tilgang til nettbrett. I 2014 hadde 82 prosent av barna slik tilgang.

Stor økning i internettbruk

Videre viser rapporten at 66 prosent av barn i alderen 1-4 år bruker internett, mens alle i aldersgruppen 9- 12 år bruker internett. I 2012 oppga foreldre at 42 prosent av alle barn i alderen 1-4 år brukte internett, og 98 prosent av 9-12-åringene. Resultatene indikerer at flere og flere barn bruker internett, og at det særlig er aldersgruppen 1-4 år som øker. Blant de yngste barna er Youtube, NRK Super, Netflix, 123spill.no, Disney og Minecraft som er de mest populære nettstedene.

88 prosent av barn i alderen 1-12 år spiller dataspill eller digitale spill. Også her var det aldersgruppen 1-4 år som hadde hatt størst økning på to år: I 2012 spilte 47 prosent av de minste slike spill. I 2014 spilte 64 prosent i samme aldersgruppe denne typen spill.

Kilder

Referanser

  1. Medietilsynet: Foreldre om småbarns mediebruk, 2014 www.medietilsynet.no