Nyhetsartikkel

Stadig flere av de yngste er på nett

Barn er stadig yngre når de tar i bruk interaktive medier for første gang, og særlig bruk av nettbrett har økt voldsomt blant de minste.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nylig fant en amerikansk studie at blant småbarn i et bestemt område i USA, hadde tre fjerdedeler av barna sin egen mobile enhet ved fire-års alderen. De fleste begynte å bruke slike enheter før de fylte ett år. Men hvordan er bruken blant norske barn?

Les også: Småbarn og bruk av mobile enheter

Halvparten av barna har mobiltelefon

Annethvert år publiserer Mediatilsynet rapporter om barns mediebruk. Den siste rapporten - Foreldre om småbarns mediebruk, ble publisert i 20141. I innledningen skriver forfatterne at det er et utviklingstrekk at barn er stadig yngre når de starter å bruke interaktive medier for første gang. "Det er nettbrettene som har åpnet for denne muligheten, og det ser ut til at å peke og trykke sammenfaller med en iboende utforskningsmåte hos de yngste. Pekeboken har fått en digital utfordrer i nettbrettet."

Rapporten har sett på vanene til barn i alderen 1-12 år. Her har halvparten av barna mobiltelefon - enten vanlig telefon eller smarttelefon. I gjennomsnitt får barn sin første telefon når de er åtte år. Ni av ti barn i samme aldersgruppe spiller dataspill. Halvparten av dem spiller daglig. De fleste barn hadde tilgang til TV, DVD, Blue-Ray-spiller og PC/Mac. Tilgangen på nettbrett hadde økt vesentlig siden samme måling ble gjort i 2012: Den gang hadde 30 prosent av barna tilgang til nettbrett. I 2014 hadde 82 prosent av barna slik tilgang.

Stor økning i internettbruk

Videre viser rapporten at 66 prosent av barn i alderen 1-4 år bruker internett, mens alle i aldersgruppen 9- 12 år bruker internett. I 2012 oppga foreldre at 42 prosent av alle barn i alderen 1-4 år brukte internett, og 98 prosent av 9-12-åringene. Resultatene indikerer at flere og flere barn bruker internett, og at det særlig er aldersgruppen 1-4 år som øker. Blant de yngste barna er Youtube, NRK Super, Netflix, 123spill.no, Disney og Minecraft som er de mest populære nettstedene.

88 prosent av barn i alderen 1-12 år spiller dataspill eller digitale spill. Også her var det aldersgruppen 1-4 år som hadde hatt størst økning på to år: I 2012 spilte 47 prosent av de minste slike spill. I 2014 spilte 64 prosent i samme aldersgruppe denne typen spill.

Kilder

Referanser

  1. Medietilsynet: Foreldre om småbarns mediebruk, 2014 www.medietilsynet.no