Informasjon

Stamming - råd vedrørende førskolebarn

Vær en god talemodell - vær oppmerksom på hvordan du selv snakker til barnet, og gi barnet oppmerksomhet på hva det sier istedenfor å henge deg opp i hvordan det snakker.

I de fleste tilfeller starter stamming i 2-5 års alderen, i den perioden barn tilegner seg store språklige ferdigheter. Stamming forekommer hyppigere i noen familier. Nyere studier opererer med vel 60 prosent arvelighet. Barnets nærpersoner kan med sin væremåte være viktige bidragsytere til å forhindre at stamming utvikler seg videre. Når barnets nærpersoner eller barnet selv blir bekymret for taleflytutviklingen, bør en snarest kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen for å få hjelp.

Generelle råd

  • Vær en god talemodell. Forsøk å redusere ditt eget taletempo når dere snakker sammen. Dette viser seg å være mer effektivt enn å fortelle barnet at det skal snakke langsomt, ta det med ro, snakke tydelig osv. Langsomt taletempo kan oppnås ved å bruke korte ord, korte setninger, flere pauser i setningen og mindre avansert språk.
  • Vær oppmerksom på at du ikke bør stille for store krav eller forvente for mye av barnet når det gjelder språk, flytende tale og væremåte.
  • La barnet snakke selv uten å bli avbrutt. Du bør ikke snakke for barnet. Barnet må lære at alle bør snakke etter tur og ikke i munnen på hverandre.
  • Det er viktig å lytte og gi oppmerksomhet til hva barnet sier i stedet for å lytte til hvordan barnet snakker.
  • Gi barnet positive mestringsopplevelser og styrket selvtillit ved å rose barnet på andre områder enn taleflyten i tillegg til de gangene barnet klarer å snakke uten å stamme.
  • Forsøk å ha samme væremåte enten barnet stammer eller ikke. Prøv å behandle barnet slik du ville gjort dersom det ikke hadde stammet.
  • Tidlig hjelp er god hjelp!

Vil du vite mer?